Barnehagemyndighet

Kommunen er lokal barnehagemyndighet og har dermed ansvar for oppfølging av alle barnehagene i kommunen. Barnehagemyndigheten skal gi veiledning til barnehagene og påse at de drives i samsvar med barnehageloven.  
Barnehagemyndighetens oppgaver omfatter blant annet å: 

  • drive tilsyn med barnehagene i kommunen 
  • avgjøre søknader om godkjenning av nye barnehager 
  • utmåling av tilskudd til private barnehager 
  • samordnet opptaksprosess 
  • innfri rett til barnehageplass 
  • behandle søknader om dispensasjoner