Bergan bofellesskap

Bergan Bofelleskap er et døgnbemannet boligfelleskap for mennesker med psykiske lidelser og vi holder til på Nordlandet.

 • Boligfellesskapet består av 16 leiligheter fordelt på to etasjer. Alle leilighetene er på 40,5 m2 og består av stue, tekjøkken, bad og soverom og en liten balkong. Leilighetene må en møblere selv. Korttidsleilighetene er møblert og oppholdet er gratis, men en må selv holde seg med kosten.
 • 10 av disse leilighetene er uten begrenset botid hvor målgruppen er mennesker med en psykisk lidelse som trenger daglig oppfølging. Dette for å kunne fungere best mulig i dagliglivets aktiviteter.
 • Fire av disse leilighetene er rehabiliteringsleiligheter med en botid på inntil to år. Målgruppen er mennesker med en psykisk lidelse som trenger trening og struktur for å kunne bo, jobbe, gå på skole og finne fritidsaktiviteter. Målsetningen er å kunne flytte i egen bolig etter endt rehabilitering. Ved utflytting får en tilbud om tett oppfølging de første tre månedene for så å gå over til ukentlig oppfølging om det er behov for dette.
 • Det er to korttidsleiligheter som brukes fortrinnsvis til hjemmeboende som har en psykisk lidelse hvor målet er å kunne gi hjemmeboende mulighet til sosialisering og miljøforandring for å kunne bo hjemme i egen bolig.
 • Foruten leilighetene er det et fellesareal i hver etasje bestående av stue og kjøkken som kan disponeres av alle som bor der.
 • Det lages individuelle miljøterapeutiske avtaler for den enkelte.


Av fellesaktiviteter som en kan velge å delta på er:

 • Gruppe
 • Husmøte
 • Onsdagstrim
 • Ungdomshusmøte
 • Turer i nærområdet
 • Fellesmiddag på lørdager
 • Søndagskaffe


Slik søker du

Klikk her for å søke om leie av bolig

Kontaktinformasjon

Bergan boligfellesskap
Telefon 71 57 48 40
Mobil 71 57 48 41

Adresse

Ole Vigs gate 20
6516 Kristiansund