Omsorgsbolig

Eldre, syke, funksjonshemmede og andre som har behov for tilrettelagt bolig, kan søke om å få leie omsorgsbolig.

Om tjenesten

En omsorgsbolig er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for at du skal kunne motta nødvendige tjenester og omsorg. Boligen er ikke bemannet, boligen er ditt eget hjem, og tildeling av hjemmetjenester skjer som for andre hjemmeboende.

For å forsikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, kommer vi vanligvis på hjemmebesøk. Avtale om hjemmebesøk gjør vi med deg eller den du har gitt fullmakt.

Vi har tilsammen 168 omsorgsboliger, fordelt geografisk rundt i hele kommunen.

Hva koster det?

Du leier en kommunal leilighet og betaler månedlig husleie. Kontakt servicetorget for ytterligere informasjon og priser.
 

Slik søker du omsorgsbolig

Klikk her for å søke omsorgsbolig


Spørsmål

Ta kontakt med Kristiansund servicetorg dersom du har spørsmål om omsorgsboliger