Bergan boligfellesskap

Bergan Bofelleskap er et døgnbemannet boligfelleskap for mennesker med psykiske lidelser og vi holder til på Nordlandet, Ole Vigs gt 22, kontakttelefon er 48 23 87 09 i tidsrommet 09.00 – 15.00. 

 • Boligfellesskapet består av 16 leiligheter fordelt på to etasjer. Alle leilighetene er på 40,5 m2 og består av stue, tekjøkken, bad og soverom og en liten balkong. Leilighetene må en møblere selv. 
 • Vi har leiligheter uten begrenset botid hvor målgruppen er mennesker med en psykisk lidelse som trenger daglig oppfølging. Dette for å kunne fungere best mulig i dagliglivets aktiviteter. 
 • Vi har rehabiliteringsleiligheter med en botid på inntil tre år. Målgruppen er mennesker med en psykisk lidelse som trenger trening og struktur for å kunne bo, jobbe, gå på skole og finne fritidsaktiviteter. Målsetningen er å kunne flytte i egen bolig etter endt rehabilitering. Ved utflytting får et tilbud om tett oppfølging de første tre månedene for så å gå over til ukentlig oppfølging om det er behov for dette. Oppfølging utover de tre månedene må søkes om. 
 • Foruten leilighetene er det et fellesareal i hver etasje bestående av stue og kjøkken som kan disponeres av alle som bor der. 
 • Det lages individuelle miljøterapeutiske avtaler for den enkelte. 
 • Vi har innført recovery- orienterte tjenester. 

 
Av fellesaktiviteter som en kan velge å delta på er: 

 • Gruppe 
 • Husmøte 
 • Onsdagstrim 
 • Ungdomshusmøte 
 • Turer i nærområdet 
 • Fellesmiddag på lørdager 
 • Søndagskaffe 
 • Ungdomsgrupper    


Slik søker du

Klikk her for å søke om leie av bolig