Ivar Aasen bofellesskap

Ivar Aasen Boligfelleskap er et døgnbemannet boligfelleskap for mennesker med psykiske lidelser og vi holder til på Kirkelandet.

  • Leilighetene er uten begrensning i botid og målgruppen er mennesker med en psykisk lidelse som trenger et døgnkontinuerlig tilbud. Dette for å kunne fungere best mulig i dagliglivet.
  • Ivar Aasen boligfelleskap tilbyr også tjenester rettet mot mennesker som har en psykisk lidelse og som kan bo i egen bolig, tilknyttet boligfelleskapet. Noen av de tjeneste som tilbys er bla. hjemmetjenester, praktisk bistand, veiledning etc. i henhold til den enkeltes behov.
  • Foruten de 4 leilighetene er det en personalbase i boligfelleskapet der personalet kan kontaktes ved behov.
  • Basen benyttes også til lørdagsmiddag for beboer og hjemmeboende som er knyttet til boligfellskapet.


Slik søker du

Klikk her for å søke om leie av bolig