UNDER UTVIKLING
Forskning i og for de kommunale tjenesten er en av flere strategier for å bedre  kunnskaps- og samhandlingsbehovet i stadig mer komplekse kommunale tjenester. Mer forskning vil styrke kvaliteten i tjenestene, bidra til ny kunnskap om helse og sykdom, noe som er nødvendig blant annet for å møte langsiktige utfordringer, slik som nye brukergrupper og flere eldre.
Kristiansund kommune legger til rette for forskningsinstitusjoner som ønsker partnerskap med Kristiansund kommune om å evaluere eller utvikle metoder som bidrar til bedre kvalitet og/eller ressurs gevinst. 
 

Forskning

Bjarte Bye Løfaldli er forsker i Kristiansund kommune. Han har oversikt over alle forskningsprosjekter som pågår i Kristiansund kommune. 

Har du spørsmål som gjelder forskning med og på data fra vår kommune tar du kontakt med Bjarte på epost bjarte.bye.lofaldli@kristiansund.kommune no

Skal du søke om å forske på data fra vår kommune sender du søknaden på epost til postmottak@kristiansund.kommune.no