3. etasje: Døgnpost palliasjon og korttid

Vi har fokus på hverdagsmestring, omsorg og god helhetlig pleie. Palliativ avdeling holder til i 3. etasje på Storhaugen helsehus

Pallativt opphold

Tilbud til alvorlige syke og døende pasienter. Formålet er å gi lindrende behandling, pleie og omsorg.  Avdelingen har samarbeid med pallativt team ved sykehuset i Kristiansund og med kreftsykepleier i hjemmetjenesten.

Besøkstid

Alle dager klokken 14:00 til 15:00 og 16:30 til 18:00. 

Følg skilting og instrukser fra personalet. 

Artikkelliste