Planer for gjenåpning av Kristiansund kulturskole

Kristiansund kulturskole planlegger gjenåpning fra og med mandag 25. mai (uke 22). Fram til da fortsetter vi med fjernundervisning som nå. 

Tida framover vil vi bruke til å forberede oss skikkelig slik at vi kan komme i gang igjen med alle former for undervisning på en trygg måte fra 25. mai. Da har også grunnskolene kommet i gang igjen med undervisninga si først, noe som har vært ønskelig fra et kommunalt smittevernperspektiv.

I løpet av uke 20 skal vi ferdigstille smittevernplanen vår og spille denne ovPianoet får hjul! Anders Grønseth og Stein Åge Sørlie fikser. - Klikk for stort bildeer til kommuneoverlegen for godkjenning. I uke 21 skal rutiner og opplegg for undervisninga i kulturskolen kommuniseres ut til elever og foresatte slik at alle er forberedt til oppstart i uke 22. Vi gleder oss til å møte elevene våre igjen!