Behovsseminar om biblioteket i Normoria

I forbindelse med detaljeringen av soner og interiør i det nye biblioteket ble det avholdt et åpent behovsseminar 3. november 2022.  I etterkant er det laget en rapport som beskriver de viktigste funnene knyttet til behov og ønsker fra de fremmøtte på seminaret.

Seminaret varte i tre timer og var lagt til kveldstid for å immøtekomme også brukere i arbeid eller utdanning. Deltakelsen var frivillig og det kom 40 personer. Målet var å samle innspill om behov og ønsker knyttet til bruk av rom og soner fra vanlige besøkende i biblioteket, samt skape engasjement blant innbyggerne for det nye kulturprosjektet. 

Selve rapporten kan du laste ned og lese her (PDF, 12 MB).

Stikkord fra behovsseminar november 2022 - Klikk for stort bildeStikkord fra behovsseminar november 2022 Kristiansund kommune