Stort bilde montert ute

12. mai er det den internasjonale sykepleierdagen. I den forbindelse har Piece by Piece og Norsk Sykepleierforbund gitt Kristiansund verket Horizon i gave.

norsk flagg og Kristiansund

Norges nasjonaldag feires med hurrarop, is, brus og pølser, og godt smittevern. 

 

Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen markeres over hele landet 8. mai hvert år.

På denne viktige merkedagen minnes vi dem som har gitt sitt liv for vår frihet og vi viser vår støtte og anerkjennelse til alle norske kvinner og menn som har gjort og gjør en innsats for å verne om vår fred og vårt demokrati, hjemme og ute.

Bord med Uncle Sam plakat

Hei, verden! Vi er klare!

Uncle Sam sier påmeldingen er åpen! UKM Kristiansund sin ungdomsprodusentgruppe er i full gang med planleggingen av årets lokale UKM.

Cafe med bilder på veggen

Kristiansund har deltatt i kartlegging av lokaler for kulturfrivilligheten og offentlige kulturbygg, der kulturenheten har hatt oppgaven med å gjennomføre kartleggingen. Kulturalliansen har nå publisert en rapport med de åtte pilotkommunene som ble kartlagt i 2019/2020, hvorav Kristiansund er en av de.

Bombede hus på Dale 28.04.40

Søndag 28. april 1940 er i utgangspunktet en vakker vårdag, vindstille med sol fra skyfri himmel. Et enslig fly dukker opp tidlig om morgenen, men snur etter en runde over byen uten å foreta seg noe. Så bryter helvete løs.

Trebrygge med verktøy på

Kristiansund kommune v/kulturenheten og kommunalteknikk har søkt og fått tildelt midler fra Miljødirektoratet til tiltak i statlige sikrede områder for 2021.

Gamle Omsundet Bru

"Alle vinduer, dører og inventar ble ødelagt, men som ved et under beholdt to småpiker som var i kjøkkenet livet og slapp unna med noen stygge skrammer fra glassplinter...Verre gikk det med en 15 år gammel gutt som kom fra Rena bruk med en vedsekk".  

"Det hadde lyktes min hustru å få ut av huset en del gang- og sengklær og diverse andre småting - resten av vårt hjem måtte vi stå og se gå opp i flammer. Det var nå blitt ettermiddag. Jeg og min hustru fikk opphold hos min bror i gartneriet "Rolighet" som ennå ikke var brent. I hele gartneriet, og rundt Vanndammene var det fullt av innbo som var reddet. For den kommende natten innrettet husville folk seg med soveplasser under trærne og i bergkløftene som kunne dekke for nye bombeangrep - og disse uteble ikke." 

I kommunen vår har vi mange kulturminner og kulturmiljøer som kan være fine rekreasjons- og turmål i disse tider. Et kortreist turtips er kombinasjonen Rastarkalv, Frei kirke, Frei bedehus og Knudtzonlunden på Frei.