Toril Skram starter etter planen i ny jobb som enhetsleder for kultur 1.august 2022.

I går ble det gjort kjent at Toril Skram starter som ny enhetsleder kultur etter sommerferien.

 

Siv-Grete Sponås har takket ja til å bli ny avdelingsleder ved Atlanten idrettspark. Hun starter i jobben 9.mai 2022

Siv Grete Sponås er ny avdelingsleder ved Atlanten idrettspark. Hun starter i jobben i begynnelsen av mai 2022. 

Til alle frivillige lag og organisasjoner i Kristiansund!

Gjennom hele 2022 skal alt det fantastiske frivillige arbeidet hver enkelt av oss gjør for hverandre og det store felleskapet synliggjøres og feires. Kristiansund er en by med mange flotte frivillige, og i år skal vi virkelig få vist det frem!

Nordlandet kirke

Regjeringa vil at våre kulturhistoriske viktige kirker skal settes i stand og sikres. Kirken og kirkene har hatt enorm betydning for nasjonen og folks liv og virke gjennom 1000 år.

– Sammenlignet med andre land har vi få monumentale bygninger, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Derfor sier vi gjerne at kirkene er våre slott og borger, og i Norge er kirkene særskilt viktige kulturminner.

Det er igjen restriksjoner på mesteparten av fellesaktivitetene og kulturtilbudene vi er vant til. For mange gjelder hjemmekontor, færre sosiale møteplasser og kulturelle opplevelser i fellesskap. 

I Kristiansund er det heldigvis mye man kan oppleve i friluft, og vi har samlet en del nettsider der du kan finne turer og kunst og kultur i friluft. Og beste av alt? Det er gratis! 

Vi minner også om at biblioteket er åpent i julen. Husk munnbind der du ikke kan holde 1 meters avstand.

Sammenhengende skiløype på hele Freiøya

1. desember 2021 var en merkedag for skiinteresserte i Kristiansund og på Frei. 

Kunst og kultur setter farge på livene til barn og unge. Hvordan kan DKS og andre offentlige kunst- og kulturtilbud treffe dem enda bedre og tilby mer relevant innhold? 

Hvordan skal vi møte konkurransen om oppmerksomheten fra de digitale kommersielle tilbudene de flokker seg rundt? Og hvordan kan vi i enda større grad bidra til at kunst- og kulturtilbudet til barn og unge er preget av medvirkning, bærekraft og mangfold?

Møre og Romsdal musikkråd inviterer alle musikklag, grupper, kor, korps og band til informasjonsmøte om etablering av lokale musikkråd i kommunene Kristiansund, Averøy, Smøla, Aure og Hustadvika.

Bilder av forskjellige kulturminner i Kristiansund kommune

Temaplan for kulturminner er nå ferdig produsert og vedtatt politisk. Du finner den her. 

Bilde av Dalen gård og Dalabergan

I forbindelse med friluftslivets uke lanserer Kulturenheten i Kristiansund nye lavterskel kulTur/Moroturer i Kristiansund!