Etablering av nasjonal kunstlab i Kristiansund

Kulturtanken, Møre og Romsdal fylkeskommune og Kristiansund kommune går sammen om etablering av en ny kunstlab for interaktiv, digital kunst- og kulturproduksjon rettet mot barn og unge. Kunstlaben skal i hovedsak fungere som en DKS-Lab, men også som variert opplæringsarena for elever i skole og kulturskole.

Den opprettes lokalt i Kristiansund og har som ambisjon å være en nasjonal ressurs for utvikling av og samarbeid om innovative, digitale løsninger også i andre regioner. Kunstlaben skal ha nasjonalt nedslagsfelt for kunstnere og aktører som ønsker å produsere for Den kulturelle skolesekken.

I drift vil kunstlaben fungere som et kompetansesenter for kunstnere og kulturaktører som vil utforske ny teknologi i utviklingen av nytt innhold for kunst og kultur til barn og unge.

Utviklingssamarbeidet skal bidra til nye løsninger for formidling, samspill, undervisning og samskaping, og til å styrke DKS-tilbudet og kunstnerisk utvikling for, av og med barn og unge. I tillegg skal det stimulere til nye utdanningstilbud innen fagskoler og høyere utdanning.

Bilde av fylkesdirektør for kultur i Møre og Romsdal, Heidi-Iren Wedlog Olsen.  - Klikk for stort bildeFylkesdirektør for kultur i Møre og Romsdal, Heidi-Iren Wedlog Olsen. Terje Aamodt

– Vi er stolte over å ha lyktes med et samarbeid der vi skal utvikle felles infrastruktur for lokaler og arenaer som samlet sett vil stimulere til økt kunstnerisk utvikling i Den kulturelle skolesekken, sier kulturdirektør i Møre og Romsdal fylkeskommune, Heidi Iren Wedlog Olsen.

Hun peker videre på at slike tverrfaglige samarbeid er viktige for fylkeskommunens rolle som regional samfunnsutvikler.

– Gjennom å sette felles mål og retning, og å mobilisere ulike aktører, skal vi utvikle et tilbud som også har nasjonal verdi og nedslagsfelt, legger hun til.

Portrett av kultursjef Toril Skram foran Festiviteten - Klikk for stort bildeKultursjef i Kristiansund kommune, Toril Skram. Ingunn Strand

Kultursjef i Kristiansund kommune, Toril Skram, understreker at samarbeidet betyr en velkommen styrking av tverrfaglige miljø mellom oppvekst- og kultursektor. 

- Jeg er svært fornøyd med at vi har fått til et prosjekt der vi skal utvikle og tilby flere kunstopplevelser og varierte opplæringsarena innen teknologi og kunstfag til elever i Kristiansund, sier hun.

Kunstlaben i Kristiansund tildeles 1,5 millioner kroner.

Les mer om Kulturtankens satsing på langsiktige samarbeid med lokale og regionale aktører både i Agder, Møre og Romsdal og Nordland her.