Frivillighetens år 2022 - en invitasjon fra Frivilligsentralen

Til alle frivillige lag og organisasjoner i Kristiansund!

Gjennom hele 2022 skal alt det fantastiske frivillige arbeidet hver enkelt av oss gjør for hverandre og det store felleskapet synliggjøres og feires. Kristiansund er en by med mange flotte frivillige, og i år skal vi virkelig få vist det frem!

Hele fylket har uke 23 som felles markering av frivilligheten, kalt Vår Veke. Frivilligsentralen skal søke om midler til å gjennomføre Vår Veke uke 23 i Kristiansund, med Folkefest lørdag 11. juni. Dette ønsker vi å gjøre sammen med og på vegne av frivilligheten her i kommunen. 

Vi ønsker å ha flest mulig med på laget! 

Så om du er med i en gruppe der det samles for dugnad til å gjøre skiløypene tilgjengelige, gatene rene eller om du er trener, motivator, organisator, styrerepresentant, språklærer på fritiden, kirkevert eller besøksvenn vil vi høre fra nettopp deg! 

Er du eller din forening interessert i å være med i søknaden eller vil høre mer? Send en e-post til Lille på Frivillighetssentralen: post@kristiansund.frivilligsentral.no

Alle frivillige lag og organisasjoner har selvsagt muligheten til å søke midler helt selv til å feire sin aktivitet, om de ønsker det. Det er mulig å gjøre det i tillegg til å være med på fellessøknaden.

 

Dette blir gøy for dæ, mæ og aille!

 

Med vennlig hilsen

Sylvia Bruseth og Lille Andersen

Kristiansund frivilligsentral