Søknad om "Kunst på Kongens Plass" er sendt

Kulturenheten har sendt søknad til KORO (Kunst i offentlige rom) om støtte for et kunstverk av høy kvalitet på Kongens Plass. 

I 2025 skal Normoria, kulturhuset i Kristiansund, stå ferdig på Kongens Plass. Kongens Plass skal bli byens hjerte, pulserende og livgivende og forbundet med årer ut og inn av byen. Det søkes derfor om tilskudd fra KOROs lokalsamfunnsordning til kunst i uteområdet for revitalisering av plassen som folketorg og samlingssted. Kunstutvalget vil lede hele prosessen fra valg av kunstner til det endelige kunstverket står oppført på Kongens Plass høsten 2025. 

KORO

KORO (tidligere kalt Utsmykkingsfondet) er en statlig institusjon som arbeider for at kunstnerne og kunsten spiller en sentral rolle i utformingen av de offentlige fellesrommene.  De gir støtte til styrking av kunstproduksjon i lokalsamfunn over hele landet. KORO produserer, forvalter og formidler kunst i offentlige bygg og på andre offentlige arenaer.

Les mer om KORO her 

Prosjektets overordnede idé

Kunstprosjektet Kongens Plass skal se mulighetene i ressursene som finnes i kulturhuset og de fire aktørene som holder til der. Kongens plass skal være et sted for kunst og kunstuttrykk som tar opp i seg plassen som «folketorg». Slik et torg historisk sett har vært et sted for frie ytringer, ønsker vi at Kongens Plass skal bli et sted for frie «kunstytringer». Kunstprosjektet skal være nyskapende og inspirerer til nye opplevelser for publikum 

Kulturhuset

Normoria, kulturhuset i Kristiansund, skal huse de fire veletablerte, profesjonelle kulturleverandørene som i dag utgjør selve bærebjelken i kulturlivet i Kristiansund og på Nordmøre: Nordmørsmusea, Kristiansund Bibliotek, Kristiansund kulturskole og Operaen i Kristiansund. 

Historien

Historisk sett har Kongens Plass i Kristiansund hatt stor betydning som samlingssted for byens befolkning i forbindelse med høytidsdager og festdager. Spesielt 1. og 17.mai som «Folkets Plass» da Folkets Hus stod her (bygd i 1959). Kongens Plass er byens historiske midtpunkt og hovedgrep i arkitekt Sverre Pedersens byplan.  

Torget

I dag har mange torgplasser i større grad fått funksjon som offentlige og sosiale samlingssteder, og er en viktig del av det offentlige rom.