Ungdomsrådets tale den 8. mai 2023

Her kan du lese den fine talen talen som representanene fra Kristiansund ungdomsråd holdt ved Minnebøssa på Piren ved markeringa av Frigjørings- og veterandagen:

I dag er en veldig spesiell dag. En dag hvor alle vi, med resten av Kristiansund og hele Norge, takker våre tapre veteraner, og minnes våre tapte krigshelter. Vi minnes og hedrer våre falne sjøfolk og krigsseilere som tjenestegjorde under begge verdenskrigene. Det er den spesielle grunnen til at vi står akkurat her, ved «Minnebøssa».
Opprinnelig konstruert for å hedre og minnes de som ofret livet til sjøs under første verdenskrig.
Senere for å hedre og minnes de som ofret livet til sjøs, også under andre verdenskrig.

Viktigheten av deres innsats og ofre kan ikke understrekes nok. Uten dem kan vår hverdag ha sett annerledes ut. Uten dem ville mange av de store slagene og seirene i begge verdenskrigene ikke vært mulige.

Våre sjøfolk og krigsseilere spilte en avgjørende rolle i begge verdenskrigene. De var modige og dedikerte, og risikerte livene sine for å sørge for at forsyninger og våpen kunne fraktes til våre styrker og allierte over hele verden. De måtte gjennomgå utenkelig farlige og utfordrende oppgaver som krevde styrke og mot. 

Havet har gitt liv, og gir oss næring. Men havet har også tatt. Under verdenskrigene tok havet livet til noens sønn og noens far. Det skilte familier og skapte en sorg. Havet er stort, uforutsigbart, og det tilgir ikke. Havet tok selv også min bestefar. Hvem skulle tro at det som gav liv, så enkelt kan det tilbake?

Men selv om vi minnes og hedrer våre falne sjøfolk og krigsseilere i dag, kan vi aldri glemme at krig fortsatt pågår i verden i dag. Våre tropper og allierte kjemper fortsatt for frihet og fred, og våre sjøfolk og krigsseilere fortsetter å tjenestegjøre og risikere livet for å sikre at forsyninger og hjelp når frem til dem som trenger det. Dette er første gang på lenge vi føler vår sikkerhet truet, så la oss ikke ta den for gitt. Vi må aldri glemme de som ofret alt, slik at vi skulle kunne få føle oss trygge. 

Derfor er vi veldig takknemlige for at det er ungdomsrådet som får æren av å holde denne talen. Både i fjor og i år også. Verdenskrigene blir bare lengre og lengre siden, og derfor er det viktig at vi ungdom ikke glemmer historien.
At vi ikke glemmer de som kjempet for Kristiansund, for landet Norge.
De som kjempet for oss. Derfor samles vi her, 8. mai, på Piren, hvert år. 
Så, til hver tapre soldat, hver falne krigsseiler og hver ærefulle veteran: Takk.

Takk for ofrene dere har gjort.
Takk for modigheten dere har vist.
Takk for friheten dere har gitt.

 

Kristiansund ungdomsråd

Mads Ødegaard Harstad
Maria Bjørnvik-López