Folkehelseloven

Helse er å mestre hverdagens krav. Kommunen skal derfor bidra til å forebygge sykdom og utjevne sosiale ulikheter. Kommunen må fremme folkehelse innenfor de ulike tjenestene, og med de virkemidler som kommunen rår over. Dette må gjøres gjennom gode bo- og oppvekstmiljø, gode barnehager og skoler, trygge arbeidsplasser, varierte tilbud om fritidsaktiviteter og nærhet til natur og friluftsområder.

Folkehelseloven

Artikkelliste