Luktproblemer og helse

Det er så langt i år kommet inn i overkant av 400 klager, av disse er 380 stilet til Husøya næringspark, kommunen står som kopimottager av de sistnevnte. De fleste av disse dreier seg om luktutslipp relatert til Veidekke Industri AS,  samt noen til Franzefoss Gjenvinning.

Kommuneoverlegen har gått gjennom noen av disse meldingene, særlig de fra inneværende måned. Det er helt klart at lukten forringer bomiljøet i mange bydeler.

Kommunen tar klagene fra befolkningen på alvor. Det er på bakgrunn av dette at kommunen også er en aktiv pådriver opp mot Statsforvalter og Veidekke Industri AS for at pålegg om luktreduserende tiltak skal gjennomføres.

Tidligere tilbakemeldinger fra Folkehelseinstituttet viser til at det forskningsmessig ikke er en direkte negativ helseeffekt av slike utslipp, selv om det lukter vondt.

Når det gjelder det noen frykter mest – varige langtidseffekter, risiko for utvikling av alvorlig sykdom og kreft, må vi med bakgrunn i forskningsrapporter og annen informasjon fra helsemyndigheter, konkludere med at det ikke er kjent at det forekommer en slik sammenheng.

De aller fleste klagene beskriver det som mange opplever – en ubehagelig lukt, andre igjen reagerer knapt på lukten.

Noen beskriver symptomer som etter kommuneoverlegens vurdering kan gi helseplager. Disse sammenfaller også med perioder hvor det sannsynligvis har vært større luktbelastning. Her spiller flere forskjellige faktorer inn, som produksjonsaktivitet og ikke minst værforhold.

Symptomer som er beskrevet er gjerne plager fra øvre luftveier, som hoste, rennende nese og sår hals. I tillegg andre plager som hodepine og kvalme.

Ta kontakt med din fastlege for rådgivning og eventuelt helsevurdering

 

Kai Grimstad
Kommuneoverlege

28.09.21