Nedgravde oljetanker

Her kan du finne informasjon om ditt ansvar som en eier av en nedgravde oljetank angående meldeplikt, tilstandkontroller og fjerning. 

Som eier av oljetanken, er du ansvarlig for å passe at tanken ikke lekker. Når en tank har en lekkasje kan det påvirke nabolaget og olje kan gjøre skade på vegetasjon, grunnvann, lokalebekker og havet. Tank eier må utføre kravene i forurensningsforskriften for å hindre muligheten for forurensning.

Forurensningsforskriften stiller blant annet krav om regelmessig tilstandskontroll og gjelder for nedgravde tanker med kapasitet til å oppbevare mer enn 3200 liter olje. Kristiansund kommune har i lokal forskrift bestemt i at forurensningsforskriften i helhet også skal gjelde for mindre nedgravde tanker i kommunen. Den ansvarlige for en nedgravd oljetank plikter å gi skriftlig melding om tanken til kommunen.

Nye Tanker

Senest en måned før en oljetank graves ned, skal du gi skriftlig melding til kommunen om

  • tankens størrelse 
  • konstruksjon 
  • korrosjonsbeskyttelse 
  • alder 
  • kartangivelse av hvor tanken ønskes lagt ned på eiendommen

Eksisterende Tanker 

Du må har en periodiske tilstandskontroll av tanken avhengig om materiale og typer.