Bygge nærmere enn 4 meter fra nabogrense

Særskilt naboerklæring - skriftlig samtykke fra nabo for å kunne bygge nærmere enn 4 meter fra nabogrense. 

Trenger du samtykke fra naboen?

Hvis ikke annet er fastsatt i reguleringsplanen skal byggverk plasseres minst 4 meter fra grensen til naboen.

For bygg over 8,0 meter skal avstanden til nabogrense være minimum byggverkets halve høyde. Som sagt reguleringsplan kan imidlertid gi en annen avstandsbegrensing, og da er det denne som gjelder.

Avstanden til grensen beregnes fra byggverkets fasadeliv.

Om du ønsker å bygge nærmere felles nabogrense enn 4 meter, må du enten ha skriftlig samtykke fra nabo (last ned skjema til naboerklæring (PDF, 210 kB)) eller søke om dispensasjon fra plan- og bygningsloven §29-4.

Kommunen kan godkjenne plassering av mindre tiltak nærmere nabogrensen enn 4,0 meter. I slike tilfeller må kommunen gjøre en konkret vurdering av ulempene for berørt nabo. Vi vil vanligvis ikke gi tillatelse til plassering nærmere nabogrensen enn 1 meter uten samtykke fra berørt nabo.

Merk at avstandsbestemmelsen ikke gjelder for en rekke tiltak som ikke er søknadspliktige, for eksempel garasje under 50 kvm kan du plassere 1,0 m fra nabogrense.   

Artikkelliste