Bygge nærmere enn 4 meter fra nabogrense

Særskilt naboerklæring - skriftlig samtykke fra nabo for å bygge nærmere enn 4 meter fra nabogrense   

Trenger du samtykke fra naboen?


Ønsker du å bygge nærmere felles nabogrense enn 4 meter? Da må du enten ha skriftlig samtykke fra nabo (last ned skjema til naboerklæring (PDF, 77 kB)) eller søke om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, dersom annet ikke er nevnt i plan- og bygningsloven med forskrifter.

Kommunen kan gi samtykke til plassering av mindre tiltak nærmere nabogrensen enn 4 meter. I slike tilfeller må kommunen gjøre en konkret vurdering av ulempene for berørt nabo. Vi vil vanligvis ikke gi tillatelse til plassering nærmere nabogrensen enn 1 meter uten samtykke fra berørt nabo.

Kontaktinformasjon

Plan og byggesak
E-post
Telefon 71 57 40 00

Åpningstider

Mandag-fredag:
1300-1500
 

Adresse

Besøksadresse
Vågeveien 4
6509 Kristiansund