Moskvahaugen

Både sosialhistorisk og arkitekturhistorisk er området av nasjonal interesse som eksempel på mindre villabebyggelse for arbeider- og middelklassen. Området unnslapp bombarderingen av Kristiansund under andre verdenskrig, og er derfor en av få områder hvor hovedformen fra før dette stort sett er bevart.

Moskvahaugen er et av områdene i byen hvor det eksisterer helhetlige bymiljø fra før bombarderingen under andre verdenskrig.

Bebyggelsen på Moskvahaugen består av mindre villabebyggelse bygd etter samlet plan på små tomter i mellomkrigstiden, på den tiden da Moskvatesene ble diskutert som heftigst i det Norske Arbeiderparti. Bebyggelsen står sosialhistorisk og arkitektonisk i sterk kontrast til den tilgrensende plysjbyen, selv om ingen av arbeiderne som tok initiativ til utbyggingen hadde råd til å bo der og håndverkerstanden overtok.

Områdets integritet er truet ved at bygningene er i ferd med å få større og mindre tilbygg som gjør at noe av småskalapreget forsvinner. Det er også eksempler på uheldige vindusutskiftinger og andre fasadeendringer. 

 

Lenke til kilde: NB!-registeret