Endre fasaden

Fasaden på et bygg er yttervegger og tak. Fasadeendringer kan for eksempel være å bytte vinduer, endre kledning eller taktekking, sette inn en ny dør eller å innglasse balkonger.

Det er ikke alle fasadeendringer du må søke om.

Du trenger som hovedregel ikke å søke dersom

  • du skal skifte tak (vær klar over at det kan være søknadspliktig dersom det medfører at taket heves)
  • du endrer hele fasaden tilbake til en tidligere dokumentert utførelse
  • du skal skifte, sette inn eller fjerne vindu eller dør, så lenge bygningens karakter ikke endres

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom fasadeendringen:

  • endrer bygningens karakter
  • innebærer inngrep i bærende konstruksjoner
  • innebærer inngrep i brannvegger eller andre brannsikre bygningsdeler
  • er nærmere enn 4 meter fra nabogrensen
  • gjør at kravene til lys, rømning eller brannsikkerhet ikke blir oppfylt

Vær oppmerksom på at fasadeendringer på bygninger med kulturminneinteresse oftere vil endre bygningens karakter og dermed være søknadspliktige.

Søk med hjelp av fagfolk

Hvis du endrer fasaden fordi bruken av et rom skal endres, for eksempel fra bod til soverom, må du søke om bruksendring. Fasadeendringen blir da en del av denne søknaden.