Endre bruken av et rom

Skal du bruke bygget eller deler av det til noe annet enn det det er godkjent til? Vil du gjøre loft eller kjeller om til soverom eller stue? Eller vil du gjøre kontor om til bolig? Da må du søke om bruksendring.

Du kan søke på egen hånd dersom

  • du endrer rombruken fra tilleggsdel til hoveddel innenfor samme branncelle. (for eksempel fra bod til soverom)

Søk på egen hånd

Du må søke med hjelp fra fagfolk hvis

  • du skal etablere en ny leilighet eller sekundærleilighet, for eksempel en utleieleilighet.
  • du skal bruke huset eller deler av det til et annet formål enn det du gjør i dag. Det gjelder for eksempel endring fra bolig til næringsbygg.
  • du skal endre på bærevegger eller bærende gulv.
  • du ønsker å få godkjent en eksisterende utleiedel som en selvstendig boenhet etter plan- og bygningsloven.

Les mer om saksbehandlingstid her

Søk med hjelp fra fagfolk

Separat boenhet

Les om å opprette eller godkjenne separat boenhet og utleie.