Påbygg, tilbygg eller kjeller

Bildet illustrerer forskjellen mellom tilbygg, underbygg og påbygg.

  

 

Med påbygg, tilbygg og kjeller eller underbygg mener vi utvidelser av bygningen oppover, bortover eller nedover.

Påbygg er en ny bygningsdel som plasseres på en eksisterende konstruksjon. En ekstra etasje er et typisk påbygg.

Tilbygg er en utvidelse av en bygnings grunnflate.

 

Du trenger ikke søke dersom

  • tilbygget er på inntil 15 kvadratmeter bebygd areal eller bruksareal, uten rom for varig opphold eller beboelse. Tilbygget må være understøttet, kan ikke overstige to etasjer og må plasseres minst 4 m fra nabogrensen
  • bygningen blir oppført med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei (hvor nærme du kan plassere bygningen, avhenger av når reguleringsplanen for eiendommen din ble vedtatt. Veileder for plassering av byggverk nær offentlig vei

Du må informere kommunen om tiltakets plassering når det er ferdigstilt, slik at den føres inn i kommunens kartgrunnlag. Du kan kontakte oss på Servicetorget, eller sende melding om dette. Meld tiltak som ikke er søknadspliktig

Du kan søke på egen hånd dersom

  • tilbygget har bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på mindre enn 50 kvadratmeter (tilbygget kan i tillegg ha kjeller dersom kjellertaket er mindre enn 1,5 meter over terrenget rundt bygningen)

Søk på egen hånd

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom

  • du skal bygge eller rive et påbygg.
  • tilbygget er større enn 50 kvadratmeter.
  • du skal bygge under en eksisterende bygning.

Søk med hjelp fra fagfolk