Finne byggegrense eller byggelinje

Først gå til GeoInnsyn og finn gjeldende reguleringsplan for din eiendom.

 

Er det byggegrense eller byggelinje på eiendommen din?

 

Byggegrenser og byggelinjer er tegnet inn med en rød eller svart stiplet linje i reguleringskartet.

  • Dersom du har en byggegrense, skal all bebyggelse plasseres innenfor denne.
Bildet viser en byggegrense.
  • Forhage som byggegrense. I våre eldre planer finnes det ofte regulert forhage på eiendommen. Formålsgrense (linje mellom forhage og området regulert til bolig) anses som byggegrense. Forhage kan vare markert med grønt område, eller svarte priker. 
Bildet viser at byggegrensen ligger mellom forhage og arealformål regulert til bebyggelse i en reguleringsplan. - Klikk for stort bildeBildet viser hvor du finner byggegrensen på eiendommer i planer med forhage. Skjermdump fra GeoInnsyn
  • For eiendommer med byggelinjer skal bebyggelsen plasseres inntil og langs byggelinjen. 

 

 

Hvis du ønsker å plassere bygningen utenfor en byggegrense eller en byggelinje, må du søke om dispensasjon.

Artikkelliste