Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan er kommunens måte å styre utviklingen av et område på. Hvordan skal vi bo? Hvor skal vi ha parker og fritidsområder? Hvordan skal vi bevege oss rundt i byen?

En reguleringsplan består av et  plankart med tilhørende bestemmelser. 

Se Finne gjeldende reguleringsplan for informasjon om planer for et område eller en eiendom.

Kommunen planlegger på ulike nivåer med ulik grad av detaljering og med ulike tema. Det er Plan- og bygningsloven som bestemmer hvordan planleggingen skal gjøres. Alle typer planer blir behandlet politisk, og det er til slutt Bystyret som avgjør om en plan skal vedtas eller ei.

Det finnes fire typer planer:

1. Kommuneplan

2. Kommunedelplan

3. Områdereguleringsplan

4. Detaljreguleringsplan

 

Oversikt over alle gjeldende planer og pågående planarbeid i Kristiansund finner du i Planinnsyn.

 

Slik lages en detaljregulering

Hvis noen ønsker å bygge eller verne noe som bryter med det kommunen har bestemt før, må kommunen vedta en ny reguleringsplan først. Det er kommunen selv som foreslår og gjennomfører arbeidet med overordnede planer. Planer for mindre områder heter detaljreguleringer. Både kommunen, privatpersoner, utbyggere, organisasjoner og andre myndigheter kan komme med forslag til en detaljreguleringer, men det er fagkyndige som byplanleggere og arkitekter som utarbeider planforslaget.

Alle planforslag skal vise konsekvensene av forslaget, inneholde en vurdering av om forslaget følger opp overordnede planer, og få fram hvilke interesser som står mot hverandre og hvilke som er prioritert. For eksempel kan en interessekonflikt være om vi skal ta mer hensyn til historiske bygninger enn ønsket om flere boliger i byen.

Plan- og bygningsetaten gir råd til de fagkyndige om hva planforslaget må inneholde, og noen ganger lager vi egne alternative forslag. Det er bystyret i Kristiansund som vedtar reguleringsplanene.

Lurer du på noe? Ta kontakt med kundesenteret vårt.

Kontaktinformasjon

Plan og byggesak
E-post
Telefon 71 57 40 00

Åpningstider

Mandag-fredag:
1300-1500
 

Adresse

Besøksadresse
Vågeveien 4
6509 Kristiansund