Ny brannstasjon

2019

NØKKELINFORMASJON _
Adresse: Kitty Williamsens gate 2
Kostnadsramme: Kr 126.500.000
Investeringsvedtak: PS 17/99, PS 18/101
Byggestart: 2020
Ferdigstillelse: 2021
Entrepriseform: Totalentreprise
Prosjektleder: Anna Ervik Johnsen

Sommeren 2018 ble det vedtatt i Bystyret at ny brannstasjon skal lokaliseres på tomta til gamle Goma barneskole. På tomta skal to bolighus innløses og skolen skal rives. Kaianlegg for tjenestens redningsbåt skal opparbeides i umiddelbar nærhet til brannstasjonen. Arbeidet med ny reguleringsplan startet opp høsten 2018. Det antas byggestart tidlig i 2020.