Opplæring i plan for politikere - opplæringsressurs fra Statsforvalteren, fylkeskommunen og Distriktssenteret

– Vi har laga ei heil rekke korte filmar som gir grunnleggande kunnskap om sentrale tema i kommunane sin planlegging. Vi håper de vil sjå alle filmane – aleine eller i grupper, seier statsforvaltar Else-May Norderhus og fylkeskommuneordførar Anders Riise.  

Opplæring i plan for politikarar - filmressurs | Statsforvaltaren i Møre og Romsdal (statsforvalteren.no)

Planlegging for en trygg fremtid

Som folkevalgt har du et stort ansvar for hvordan kommunen skal utvikle seg de neste årene og planleggingen er en svært viktig del av dette. 

– De sit med nøkkelen for å nå berekraftsmåla, og for å skape ei trygg framtid for folk og natur. De må tenke globalt og handle lokalt, seier ho. 

Filmene handler om sentrale sosiale temaer som hvordan vi tar vare på de eldre, barn og unge, og de som ikke har et bosted, de som har et handikapp og de som faller utenfor. Andre filmer handler om hvordan vi bruker arealene våre: Strandsonen, dyrket mark og natur. Klima er tematisert gjennom klimabudsjett og gjennom hvordan vi tilpasser oss til et klima som er endret og som gir oss mer flom og ras. 

Plan, bærekraft, økonomi og forvaltningsrett

Filmene gir også kunnskap om kommuneøkonomi, habilitet og lovlige vedtak.

Statsforvalteren i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune og Distriktssenteret har samarbeid om informasjonspakken. 

– Vi ønsker kommunane lykke til i planlegginga, og håper filmane kjem til nytte, avsluttar statsforvaltaren og fylkesordføraren.