For folkevalgte

Her finner du nyttig informasjon for Kristiansund kommune sine folkevalgte politikere. Møtereglement, skjema med mer. 

Siden er under utvikling

Retningslinjer for politiske møter

Her finner du informasjon om Møteplikt og gyldig frafall, møtereglement, reglement for delegering av myndighet, møtegodtgjørelse, etiske retningslinjer og medieprotokoll, i forbindelse med politiske møter. 

Møtereglement (PDF, 267 kB)

Reglement for delegering av myndighet

Møtegodtgjørelse (PDF, 952 kB)

Etiske retningslinjer (PDF, 924 kB)

Medieprotokoll (PDF, 317 kB)

Skjema

Skjema: Bekreftelse på tapt arbeidsfortjeneste (PDF, 157 kB)