Formannskapet og utvalg

Kristiansund kommune styres etter formannskapsmodellen. Det betyr at et representativt uvalg fra bystyret utgjør et formannskap som behandler mange av sakene før de kommer til bystyret. Vi har også en rekke utvalg som behandler saker innenfor sine fagområder. 

Lenke til informasjon om møter og saker finner du i boksen for hvert utvalg. 

utvalgene er listet opp i alfabetisk rekkefølge, med unntak av formannskapet som står først på listen.