Prøver og kartlegging

Her ser du en oversikt over hvilke prøver og kartlegginger som gjennomføres i grunnskolen.

Nasjonale prøver

Nasjonale prøver måler elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Nasjonale prøver tester grunnleggende ferdigheter på tvers av fag. Gjennomføres på 5., 8. og 9. trinn i september, oktober, november.

Kartleggingsprøver

Kartleggingsprøver fra Udir måler elevenes grunnleggende ferdigheter i et fag for å undersøke hvilke enkeltelever som har behov for ekstra oppfølging. Gjennomføres på vårparten på 1. - 4. trinn 

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Gjennomføres for 7. og 10. trinn i oktober.