Innlogging Visma Flyt skole

Foresatte kan logge på skolenes fagsystem Visma Flyt Skole.

I Visma Flyt skole kan foresatte lese halvårsvurderinger. Det er også mulig å lese og skrive meldinger til skolen, og å legge inn eller endre samtykker.

Logg inn her

 

I første skjermbilde velger du: Logg inn med ID-porten

 

 

Etter du har logget deg inn vil du få en oversikt over skolen(ene) og navnet til barnet/barna du har som går på skole i Kristiansund kommune.

Trykk på navnet til barnet ditt, du vil da få opp disse fanene:

  

 

 

Halvårsvurderingen leser du under fanen Vurdering. Les halvårsvurderingen sammen med barnet ditt før dere kommer til utviklingssamtalen. Skriftlige vurderinger kommer først i ungdomsskolen.

Den siste fanen er Samtykke. Her kan foresatte gå inn se eller oppdatere samtykkene for eleven.

 

Informasjon om "Min skole"-appen

 

Meldinger mellom foresatte og skolene i Kristiansund.

Kommunikasjon mellom foresatte og skolene våre har tidligere foregått i en SMS-løsning, med spesialnummer for den enkelte lærer/skoleleder osv.

Fra januar 2019 gikk vi over til en ny løsning hvor foresatte i stedet laster ned en app på sin telefon og kommuniserer med ansatte i skolen gjennom denne. Appen har også en funksjon for melding av fravær hvor en velger dag og klokkeslett osv.

Appen som heter «Min skole - foresatt», er klar til bruk og vi ønsker at foresatte laster ned og logger seg på appen så fort som mulig.

Direktelenke for Apple telefoner

Direktelenke for Android telefoner

Bruksanvisning for foresatte

Visma sin informasjonsside om appen

 

De som evt. ikke kan bruke appen på sin telefon har to alternativer:

  1.      Bruke appen på nettbrett i stedet – vil fungere på samme måte som på mobiltelefon
  2.      Logge seg inn på skole.visma.com/kristiansund og lese og skrive meldinger der.

Gi tilbakemelding til kontaktlærer så snart som mulig om du ikke får til å bruke appen.

Løsningen for sending av sms fra foresatte til skolen vil slutte å fungere 1. februar 2019.

NB Viktig: 
Vurderinger skrevet av lærere kan ikke leses av foresatte gjennom appen. De som skal lese vurderinger på mobil eller nettbrett må gå via nettleser og logge seg på med id-porten på https://skole.visma.com/kristiansund