Lærling i Kristiansund kommune

Har du behov for læreplass, kan du søke om det i Kristiansund kommune.

Kristiansund kommune tilbyr lærlingeplasser innenfor ulike felt. I begynnelsen av hvert år kan du søke om lærlingeplass. Beskrivelsen av fremgangsmåten finner du nedenfor.

Hvert år i begynnelsen av februar lyses det ut læreplasser på kommunens nettside under «ledige stillinger». Man søker digitalt og søknadsfrist er 1 mars.

 • Søker må ha bestått vg1 og vg2 i relevant teoriutdanning som samsvarer med lærefaget
 • Tilsetting av lærlinger skjer i løpet av perioden mars - mai etter intervju.
 • Informasjonsmøte til nye lærlinger i juni
 • Oppstart på lærestedet i løpet av august.
 • Lærlingen får egen veileder som gir opplæring i praktisk del av faget under læretiden
 • Vi følger opp lærlinger på lærestedene, sørger for læreplan, læreplass, veileder og annen oppfølging ved behov.

Fag kan være:

 • Helsearbeiderfaget
 • Barn- og ungdomsarbeiderfaget
 • Feier
 • Ikt- servicefag
 • Aktivitør
 • Kjemi prosess
 • Kontor og administrasjon
 • Institusjonskokk
 • Evt andre fag.

Har du spørsmål eller kommentarer ta kontakt med 
Kristin Lervik på e-post: kristin.lervik@kristiansund.kommune.no  eller personal@kristiansund.kommune.no

Eller Telefon 715 73839