Levende Vågen

Hva er Levende Vågen?

Levende Vågen er en praktisk-mestringsorientert læringsarena med målgruppen ungdom mellom 13-21 år bosatt i Kristiansund kommune.

Praksis betyr her reelle arbeidsprosesser og oppdrag som gjennomføres. Arbeidet som utføres skaper mestring som er grunnlaget for læring.

Levende Vågen er lokalisert i Fladsethbryggen på Mellemværftet som Nordmøre museum eier. I bygget er våre verksteder, blikkenslagerverksted og et snekkerverksted.

Kristiansund kommune er eier av Levende Vågen.

Besøksadresse:
Kranaveien 24/26

Postadresse:
Postboks 178,
6501 Kristiansund N

Ansatte Levende Vågen:

 • Berit Lysø Leder 46 45 24 71
 • John Johannessen Miljøterapeut
 • Linda Nilsen Lærer 71 57 41 98
 • Geir Ove Vangen Fagarbeider
 • Aina Weiseth Fagarbeider avd. Vende 90 76 19 06

Innsøking og målgrupper:

Ungdomsskole:

 • Sakkyndig vurdering og tilråding fra PPT skal foreligge
 • Elev og foresatte skal ønske tilbud
 • Riktig målgruppe: tilbudet passer for elever som har gode ressurser, men mer på praktiske ferdigheter

«I UNG» OT/NAV-ungdommer

 • Ungdom 15-21 år som ikke benytter seg av sin skolerett og som OT (Oppfølgingstjenesten) og NAV vurderer har behov for tilpasset aktivitet og veiledning for å komme seg videre i utdanning, praksis eller jobb.
 • Ungdommene som starter i Levende Vågen har som regel en sammensatt problematikk. Eksempler kan være konsentrasjonsvansker, lese- skrivevansker, mobbing/ekskludering, sosiale vansker, psykiske plager, spillavhengighet.
 • Innsøking gjennom OT og Nav