Levende Vågen

Hva er Levende Vågen?

Levende Vågen er en praktisk-mestringsorientert opplæringsarena for ungdomsskolen.
Avdelingen ligger organisatorisk plassert under enheten Atlanten ungdomsskole, men er et tilbud for alle ungdomsskolene i Kristiansund kommune.


Levende Vågen er lokalisert i to hus på Mellemværftet som Nordmøre museum eier.
Det ene er Fladsethbryggen hvor vi har våre verksteder; blikkenslagerverksted og et snekkerverksted, samt båt på bryggen like ved.
I nabohuset disponerer vi 4.etg og et loftsrom.
Her har vi teoriundervisning, kreativt verksted, matlaging og musikkrom.
Arbeidet som utføres her har som målsetting å skape mestring, som er grunnlaget for læring.

Kristiansund kommune er eier av Levende Vågen.

Besøksadresse:
Kranaveien 24/26

Postadresse:
Postboks 178,
6501 Kristiansund N

Ansatte Levende Vågen:

  • Berit Lysø (Leder) 46 45 24 71
  • Jan Terje Sager (Verksted- og båtansvarlig)

Innsøking og målgrupper:

Ungdomsskole:

  • Sakkyndig vurdering og tilråding fra PPT skal foreligge
  • Elev og foresatte skal ønske tilbud
  • Riktig målgruppe: tilbudet passer for elever som har gode ressurser, men mer på praktiske ferdigheter