Hva er SFO?

Her får du vite hva SFO er, samt vedtektene til SFO i Kristiansund.

Hva er SFO?

  • Skolefritidsordningen er et frivillig omsorg -og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen.
  • Skolefritidsordningen har som mål å gi barna i grunnskolens fire første årstrinn tilsyn og omsorg. SFO kan også være et tilbud for barn med særskilte behov i grunnskolens sju første årstrinn, og disse barna skal gis gode utviklingsmuligheter.
  • SFO skal legge til rette for at barna gis mulighet til å utnytte sin fritid til allsidig lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Dette skal skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem og i overensstemmelse med skolens formål, slik den kommer til uttrykk i Opplæringsloven §1
  • Skolefritidsordningen(SFO) drives i samsvar med Opplæringsloven, forskrifter, planer for den enkelte enhet og de vedtak som er gjort i kommunen.

 

Vi har utarbeidet en kvalitetsplan for SFO-tilbudet i Kristiansund, som gjøres gjeldende fra 1.1. 2019. Kvalitetsplanen er knyttet til innholdet i SFO.

Her finner du Kvalitetsplan for SFO i Kristiansund kommune


Her finner du vedtektene for SFO

(Gjelder fra 1.6.2020)

 

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon +47 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
08:00-16:00

 

Åpningstider

Besøkstid hele året
Mandag-fredag
09:00-15:00

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund