Morgentilbud, heltid og deltid

Her finner du oversikt over standardtilbud på SFO og priser for de ulike tilbudene pr. mnd.

Fra høsten 2022 vil alle 1. klassinger få gratis SFO 12 timer pr. uke.
Moderasjonen gjelder kun på ordinært opphold i SFO og vil bli gitt automatisk.
Dersom en har et opphold som strekker seg over 12 timer pr uke, vil en bli fakturert for resterende beløp. Innføringen av moderasjonsordningen forutsetter at den blir vedtatt sentralt. 

Morgentilbud

Velger du morgentilbud kan barnet være på SFO fra kl. 07.30 - 08.30.

Halvdagsplass

Velger du halvdagsplass kan barnet være på SFO inntil 10 timer pr. uke.

Heldagsplass

Velger du heldagsplass kan barnet være på SFO over 10 timer pr. uke.

Priser for SFO

Skolefritidsordningen (SFO)
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Priser
Morgentilbud (07.30-08.30) Per måned 775
1.trinn Morgentilbud (07.30-08.30) Pr måned Gratis
Inntil 10 timer per uke Per måned 1590
1.trinn. Inntil 10 timer pr uke Pr måned Gratis
Over 10 timer per uke Per måned 3045
1.trinn. Over 10 timer pr uke Pr måned 1305
Enkeltdager (brukere fra morgentilbud til heldag) Per dag 288
Enkeltdager (fra inntil 10 timer pr. uke til heldag) Per dag 165
Ukesopphold ferier (ikke brukere) Per uke 2310
Dagsopphold ferie/fridager (ikke brukere) Per dag 565
Enkeltdager for øvrig (ikke brukere) Per dag 370

Du kan endre plassen med en måneds varsel gjeldende fra den 1. hver måned
SFO har sommerstengt i uke 29 og 30.

Skjema for å si opp/endre SFO-plass

Benytt dette skjema for å si opp/endre SFO-plassen

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund