Morgentilbud, heltid og deltid

Her finner du oversikt over standardtilbud på SFO og priser for de ulike tilbudene pr. mnd.

Morgentilbud

Velger du morgentilbud kan barnet være på SFO fra kl. 07.30 - 08.30.

Halvdagsplass

Velger du halvdagsplass kan barnet være på SFO inntil 10 timer pr. uke.

Heldagsplass

Velger du heldagsplass kan barnet være på SFO over 10 timer pr. uke.

Priser for SFO

Skolefritidsordningen (SFO)
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Priser
Morgentilbud (kl.0730-0830) Per måned 700
Inntil 10 timer per uke Per måned 1415
Over 10 timer per uke Per måned 2750
Enkeltdager (brukere fra morgentilbud til heldag) Per dag 260
Enkeltdager (fra inntil 10 timer pr. uke til heldag) Per dag 150
Ukesopphold ferier (ikke brukere) Per uke 2090
Dagsopphold ferie/fridager (ikke brukere) Per dag 520
Enkeltdager for øvrig (ikke brukere) Per dag 340

Du kan endre plassen med en måneds varsel gjeldende fra den 1. hver måned
 

Skjema for å si opp/endre SFO-plass

Benytt dette skjema for å si opp/endre SFO-plassen

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund