Morgentilbud, heltid og deltid

Her finner du oversikt over standardtilbud på SFO og priser for de ulike tilbudene pr. mnd.

Fra høsten 2023 vil alle 1. og 2.klassinger få gratis SFO 12 timer pr. uke.
Moderasjonen gjelder kun på ordinært opphold i SFO og vil bli gitt automatisk.
Dersom en har et opphold som strekker seg over 12 timer pr uke, vil en bli fakturert for resterende beløp. Innføringen av moderasjonsordningen for 2. trinn forutsetter at den blir vedtatt sentralt. 

Morgentilbud

Velger du morgentilbud kan barnet være på SFO fra kl. 07.30 - 08.30.

Halvdagsplass

Velger du halvdagsplass kan barnet være på SFO inntil 12 timer pr. uke. (Egen ordning i ferier)

Heldagsplass

Velger du heldagsplass kan barnet være på SFO i hele åpningtiden.

Priser for SFO

Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordningen (SFO)
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Priser
Morgentilbud (07.30-08.30) Per måned 805
Inntil 12 timer per uke for 3. og 4. trinn, gjelder fra skoleåret 2023/2024 Per måned 1650
1. og 2.trinn. Inntil 12 timer pr uke, gjelder fra skolestart 2023/2024 Pr måned Gratis
Over 12 timer per uke, gjelder fra skoleåret 2023/2024 Per måned 3160
1. og 2.trinn. Over 12 timer pr uke, gjelder fra skolestart 2023/2024 Pr måned 1354
Enkeltdager (brukere fra morgentilbud til heldag) Per dag 300
Enkeltdager (fra inntil 12 timer pr. uke til heldag) Per dag 170
Ukesopphold ferier (ikke brukere) Per uke 2395
Dagsopphold ferie/fridager (ikke brukere) Per dag 585
Enkeltdager for øvrig (ikke brukere) Per dag 385

Du kan endre plassen med en måneds varsel gjeldende fra den 1. hver måned
SFO har sommerstengt i uke 29 og 30.

Skjema for å si opp/endre SFO-plass

Man kan enkelt si opp og endre plass på SFO i foresattportalen i Visma. Dere finner også foresattportalen i appen "Min skole"

Alternativ kan man inntil videre også Benytt dette skjema for å si opp/endre SFO-plassen

Artikkelliste