Prisliste SFO

Betalingssatser i Skolefritidsordningen (SFO) fra 1. januar 2021

  • Månedsbeløpene gjelder for 11 måneder pr. kalenderår.
  • Søskenmoderasjon: Det gis 25% moderasjon fra og med barn nummer to for familier som har flere barn i SFO. Moderasjonen gis på det rimeligste tilbudet som familien benytter.
  • Det ble innført redusert foreldrebetaling for SFO-plass for barn på 1. - 2. trinn og gratis SFO-plass for barn med særskilte behov på 5. - 7. trinn fra høsten 2020.
  • Det blir innført redusert foreldrebetaling for SFO-plass for barn på 3. - 4. trinn fra høsten 2021.

 

Skolefritidsordningen (SFO)
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Priser
Morgentilbud (kl.0730-0830) Per måned 750
Inntil 10 timer per uke Per måned 1540
Over 10 timer per uke Per måned 2950
Enkeltdager (brukere fra morgentilbud til heldag) Per dag 280
Enkeltdager (fra inntil 10 timer pr. uke til heldag) Per dag 160
Ukesopphold ferier (ikke brukere) Per uke 2240
Dagsopphold ferie/fridager (ikke brukere) Per dag 550
Enkeltdager for øvrig (ikke brukere) Per dag 360

I møte den 17.12.20 vedtok bystyret nye betalingssatser for den kommunale skolefritidsordningen i Kristiansund kommune.

SFO har sommerstengt i uke 29 og 30.

Her kan du lese og søke om redusert foreldrebetaling for 1. - 4. trinn

Gratis SFO-plass for elever med særskilte behov på 5. - 7. trinn

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund