Prisliste SFO

Betalingssatser i Skolefritidsordningen (SFO) fra 1. januar 2024

  • Månedsbeløpene gjelder for 11 måneder per kalenderår.
  • Alle 1.  og 2. klassinger har gratis SFO i 12 timer per uke. Opphold ut over 12 timer faktureres.
  • Søskenmoderasjon: Det gis 25 % moderasjon fra og med barn nummer to for familier som har flere barn i SFO. 
  • Redusert foreldrebetaling for SFO-plass for barn på 1. - 4. trinn og gratis SFO-plass for barn med særskilte behov på 5. - 7. trinn.

 

Prisliste for de som har SFO-plass

Prisliste for de som har SFO-plass
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Priser
Morgentilbud (07.30-08.30) Per måned 840
1. og 2. trinn, inntil 12 timer pr uke Per måned Gratis
1. og 2.trinn, over 12 timer per uke. Per måned 1415
3. og 4. trinn, inntil 12 timer per uke Per måned 1720
3. og 4. trinn, over 12 timer per uke. Per måned 3235
Fra morgentilbud til heldag på skoledager Per dag 315
Fra inntil 12 timer til heldag på skoledager, samt mandag og tirsdager i skolens ferier. Per dag 180
Heldag i ferier for barn med 12 timers tilbud. Per dag 315*

*Elever på 3. og 4. trinn betaler 315 kr for dagsopphold i ferier etter at de har brukt opp 20 langdager (Se vedtekter for mer informasjon).

*Elever på 1. og 2. trinn har gratis opphold i ferier på mandag og tirsdag fra kl. 08.00 -14.00. Disse dagene betaler man 180 kr for å utvide dagen. Ut over dette betaler man 315 kr per dag for å utvide tilbudet (onsdag, torsdag og fredag).

Prisliste for de som ikke er brukere av SFO

Prisliste for de som ikke er brukere av SFO
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Priser
Ukesopphold i ferier Per uke 2500
Enkeltdager i ferier Per dag 610
Enkeltdager etter skoletid Per skoledag 400

I møte den 14.12.2023 vedtok bystyret nye betalingssatser for den kommunale skolefritidsordningen i Kristiansund kommune.

SFO har stengt i uke 29 og 30 (sommerferie), samt arbeidsdager i påskeuken og i romjulen.

Her kan du lese og søke om redusert foreldrebetaling for 1. - 4. trinn

Gratis SFO-plass for elever med særskilte behov på 5. - 7. trinn