Prisliste SFO

Betalingssatser i Skolefritidsordningen (SFO) fra 1. januar 2022

  • Månedsbeløpene gjelder for 11 måneder pr. kalenderår.
  • Søskenmoderasjon: Det gis 25% moderasjon fra og med barn nummer to for familier som har flere barn i SFO. 
  • Det ble innført redusert foreldrebetaling for SFO-plass for barn på 1. - 2. trinn og gratis SFO-plass for barn med særskilte behov på 5. - 7. trinn fra høsten 2020.
  • Det er innført redusert foreldrebetaling for SFO-plass for barn på 3. - 4. trinn fra høsten 2021.
  • Fra høsten 2022 vil alle 1. klassinger få gratis SFO 12 timer pr. uke. Moderasjonen gjelder kun på ordinært opphold i SFO og vil bli gitt automatisk. Dersom en har et opphold som strekker seg over 12 timer pr uke, vil en bli fakturert for resterende beløp.

 

Skolefritidsordningen (SFO)
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Priser
Morgentilbud (07.30-08.30) Per måned 775
1.trinn Morgentilbud (07.30-08.30) Pr måned Gratis
Inntil 10 timer per uke Per måned 1590
1.trinn. Inntil 10 timer pr uke Pr måned Gratis
Over 10 timer per uke Per måned 3045
1.trinn. Over 10 timer pr uke Pr måned 1305
Enkeltdager (brukere fra morgentilbud til heldag) Per dag 288
Enkeltdager (fra inntil 10 timer pr. uke til heldag) Per dag 165
Ukesopphold ferier (ikke brukere) Per uke 2310
Dagsopphold ferie/fridager (ikke brukere) Per dag 565
Enkeltdager for øvrig (ikke brukere) Per dag 370

I møte den 16.12.21 vedtok bystyret nye betalingssatser for den kommunale skolefritidsordningen i Kristiansund kommune.

SFO har sommerstengt i uke 29 og 30.

Her kan du lese og søke om redusert foreldrebetaling for 1. - 4. trinn

Gratis SFO-plass for elever med særskilte behov på 5. - 7. trinn

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund