Prisliste SFO

Betalingssatser i Skolefritidsordningen (SFO) fra 1. januar 2020

  • Månedsbeløpene gjelder for 11 måneder pr. kalenderår.
  • Søskenmoderasjon: Det gis 25% moderasjon fra og med barn nummer to for familier som har flere barn i SFO. Moderasjonen gis på det rimeligste tilbudet som familien benytter.

 

Skolefritidsordningen (SFO)
Skolefritidsordningen (SFO)
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Priser
Morgentilbud (kl.0730-0830) Per måned 700
Inntil 10 timer per uke Per måned 1415
Over 10 timer per uke Per måned 2750
Enkeltdager (brukere fra morgentilbud til heldag) Per dag 260
Enkeltdager (fra inntil 10 timer pr. uke til heldag) Per dag 150
Ukesopphold ferier (ikke brukere) Per uke 2090
Dagsopphold ferie/fridager (ikke brukere) Per dag 520
Enkeltdager for øvrig (ikke brukere) Per dag 340

I møte den 19.12.19 vedtok bystyret nye betalingssatser for den kommunale skolefritidsordningen i Kristiansund kommune.

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund