Prisliste SFO

Betalingssatser i Skolefritidsordningen (SFO) fra 1. januar 2023

  • Månedsbeløpene gjelder for 11 måneder pr. kalenderår.
  • Søskenmoderasjon: Det gis 25% moderasjon fra og med barn nummer to for familier som har flere barn i SFO. 
  • Det ble innført redusert foreldrebetaling for SFO-plass for barn på 1. - 2. trinn og gratis SFO-plass for barn med særskilte behov på 5. - 7. trinn fra høsten 2020.
  • Det er innført redusert foreldrebetaling for SFO-plass for barn på 3. - 4. trinn fra høsten 2021.
  • Fra høsten 2022 vil alle 1. klassinger få gratis SFO 12 timer pr. uke. Moderasjonen gjelder kun på ordinært opphold i SFO og vil bli gitt automatisk. Dersom en har et opphold som strekker seg over 12 timer pr uke, vil en bli fakturert for resterende beløp.

 

Skolefritidsordningen (SFO)
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Priser
Morgentilbud (07.30-08.30) Per måned 805
Inntil 12 timer per uke for 3. og 4. trinn, gjelder fra skoleåret 2023/2024 Per måned 1650
1. og 2.trinn. Inntil 12 timer pr uke, gjelder fra skolestart 2023/2024 Pr måned Gratis
Over 12 timer per uke, gjelder fra skoleåret 2023/2024 Per måned 3160
1. og 2.trinn. Over 12 timer pr uke, gjelder fra skolestart 2023/2024 Pr måned 1354
Enkeltdager (brukere fra morgentilbud til heldag) Per dag 300
Enkeltdager (fra inntil 12 timer pr. uke til heldag) Per dag 170
Ukesopphold ferier (ikke brukere) Per uke 2395
Dagsopphold ferie/fridager (ikke brukere) Per dag 585
Enkeltdager for øvrig (ikke brukere) Per dag 385

I møte den 15.12.22 vedtok bystyret nye betalingssatser for den kommunale skolefritidsordningen i Kristiansund kommune.

SFO har sommerstengt i uke 29 og 30.

Her kan du lese og søke om redusert foreldrebetaling for 1. - 4. trinn

Gratis SFO-plass for elever med særskilte behov på 5. - 7. trinn