Prisliste SFO

Betalingssatser i Skolefritidsordningen (SFO) fra 1. januar 2018

  • Månedsbeløpene gjelder for 11 måneder pr. kalenderår.
  • Søskenmoderasjon: Det gis 25% moderasjon fra og med barn nummer to for familier som har flere barn i SFO. Moderasjonen gis på det rimeligste tilbudet som familien benytter.

 

Skolefritidsordningen (SFO)
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Priser
Morgentilbud (kl.0730-0830) Per måned 654,-
Inntil 10 timer per uke Per måned 1.328,-
Over 10 timer per uke Per måned 2.575,-
Enkeltdager (brukere fra morgentilbud til heldag) Per dag 242,-
Enkeltdager (fra inntil 10 timer pr. uke til heldag) Per dag 139,-
Ukesopphold ferier (ikke brukere) Per uke 1.957,-
Dagsopphold ferie/fridager (ikke brukere) Per dag 484,-
Enkeltdager for øvrig (ikke brukere) Per dag 319,-

I møte den 12.12.2017 vedtok bystyret nye betalingssatser for den kommunale skolefritidsordningen i Kristiansund kommune.

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund