Informasjon om vann og avløp

Rent drikkevann er en forutsetning for menneskers liv og helse. Som vannverkseier har kommunene ansvar for å sikre levering av tilstrekkelige mengder med rent drikkevann under alle forhold.

Avløpsvann inneholder smittefarlige stoffer, og det er avgjørende for folkehelsen at vi har et velfungerende avløpssystem som transporterer vannet til renseanleggene uten at det lekker ut til omgivelsene. Renseanleggene skal sørge for at avløpsvannet renses slik at  vannmiljøet ved utslippspunktene ikke forringes.

 

 

Det nye hovedrenseanlegget på Hagelin

 

 

Hovedplan for avløp og vannmiljø 

Hovedplan for avløp og vannmiljø 2011 - 2021 skal sikre at kommunens hovedmålsettinger for avløp og vannmiljø blir oppfylt. Denne kommunedelplanen vil være det overordnede politiske styringsverktøyet på avløps- og vannmiljøsektoren i kommunen. 

Hovedplan for avløp og vannmiljø 2012-2021 (PDF, 4 MB)

Bærekraftsmålene

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Artikkelliste