Søk om arbeidstillatelse

Her finner du informasjon om hva du må gjøre hvis du skal utføre arbeid på kommunal grunn.

Tillatelse til å utføre arbeider på kommunale veier, parkområder og friområder. Det må søkes om arbeidstillatelse ved arbeider som blant annet gjelder stillas, kran/liftarbeid og asfaltarbeid.

Om du er entreprenør:

Du kan bruke kundeportal på www.ledningsportalen.no

Om du er private person:

Du kan ta kontakt med Martin Melland tf; 71 57 36 21

eller Servicetorget

For at klagen skal bli fulgt opp må den meldes inn på telefon, e-post eller personlig. Vi har dessverre ikke anledning til å følge opp klager formidlet i sosiale media.

Artikkelliste