Søk om arbeidstillatelse

Her finner du informasjon om hva du må gjøre hvis du skal utføre arbeid på kommunal grunn.

Tillatelse til å utføre arbeider på kommunale veier, parkområder og friområder. Du må søke om arbeidstillatelse ved arbeid som blant annet gjelder stillas, kran/liftarbeid og asfaltarbeid.

 

Om du er entreprenør:

Bruk kundeportal på www.ledningsportalen.no

 

Om du er privatperson:

Ta kontakt med Servicetorget på 7157 4000.

For at klagen skal bli fulgt opp må du melde den inn på telefon, e-post eller personlig. Vi har dessverre ikke anledning til å følge opp klager formidlet i sosiale media.

Artikkelliste