Vannavstenging - Petter x

På grunn av arbeid med ledningsnettet i Sommerfjøsvollen blir det vannavstenging for beboerne ved Bolgvantnet torsdag den 28. september fra kl. 09 00 og utover dagen. 

(A) KompostBjørn_V2 (hovedbilde)

Torsdag 28. september fra 18 til 20 er det aksjonsdag for hjemmekompostering på Hagelin (i spisemessa – skilt viser vei). Ved kjøp av godkjent binge eller bokhasiutstyr kan du få tilskudd til innkjøp samt reduksjon i renovasjonsavgiften.

Vannavstenging - Petter

På grunn av teknisk arbeid med vannforsyningen blir det redusert vanntrykk for beboerne i Tennisveien onsdag 27. september fra klokken 08.30 og utover dagen Eventuelle spørsmål rettes til servicetorget tlf. 71 57 40 00.

Storhaugen Hrlsehus

På grunn av utbedring av gulvet i kantineområdet i Storhaugen blir kantina/bydelskafeen midlertidig stengt fra mandag 25. september og i ca. en uke. Hovedinngangen blir også midlertidig flyttet til ambulanseinngangen (skilt viser vei). Friskliv og mestring må også avlyse åpen dag onsdag 27. september.

Formannskapet oktober 2015-2

Møtet starter klokken 11.00 (NB) og holdes i formannskapssalen på rådhuset. Møter i folkevalgte organ holdes for åpne dører, bortsett fra saker som er unntatt offentlighet. Her er en kortversjon av sakene som skal behandles.

Brannvernuka

I forbindelse med brannvernuka 2017 er alle barnehagene i Kristiansund invitert til å besøke brannstasjonen. I tillegg så er det åpen dag på brannstasjonen lørdag 23. september.

tvaksjonen

TV-aksjonen 2017 går til UNICEF. Gjennom TV-aksjonen har UNICEF som mål å gi flest mulig barn i krig og konflikt en fremtid. TV-aksjonen skal gi utdanning til barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan. Aksjonsdagen er 22. oktober og vi har behov for bøssebærere.

Servicetorget og Seniornett starter opplæring om informasjonsteknologi i september.

 

Førsteside infobladet Kristiansund - september 2017

Kristiansund er et månedlig informasjonsblad utgitt av Kristiansund kommune. Nå har vi publisert september-nummeret 2017.

Kristiansund kommune inviterer til orienteringsmøte om den nye sentrumsplanen i bystyresalen på Rådhuset 18. september 2017 kl. 18:00.