Avsluttende konferanse - Bridging Islands

Onsdag 24.mai ble den avsluttende konferansen for det første kullet i United Cities Internship Program gjennomført. Konferansen fant sted i Kulturfabrikken i Kristiansund, med en presentasjon av rapporten som dette første kullet har levert.

folk scene - Klikk for stort bildeAlle internshipkandidatene sammen med de viktige bidragsyterne samlet på avslutningskonferansen Bridging Islands i Kulturfabrikken denne uken. Ingunn Strand

United Cities Internship Program 

United Cities Internship Program ble etablert som et svar på følgende spørsmål: Hvordan kan vi bygge mer kapasitet for bærekraftig endring i verden? Vi ønsket å styrke de allerede etablerte linkene og samarbeidet mellom United Cities, Kristiansund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune, ved å jobbe med U4SSC bærekraftsindikatorer basert på de 17 bærekraftsmålene, forteller Roland Mauseth, prosjektleder for Campus Kristiansund.

Siden september 2022 har ni kandidater fra hele verden vært deltakere i dette programmet. De har bodd og jobbet med utgangspunkt i Kristiansund på lokale, regionale og internasjonale prosjekter. De har blitt utfordret og de har utfordret andre i denne perioden.

Bridging Islands - Brobygger

Konferansen ga en oppsummering av prosjektene internshipkandidatene har jobbet med i denne perioden. Arbeidet de har gjort siden september 2022 er sammenfattet i rapporten som de la frem på konferansen.

Tema

Tema for konferansen var Bridging Islands - som kan oversettes til Brobygger. Dagen var delt i fire øyer eller tema om du vil. De ulike temaene var som følger:

  • Kunnskapsøyer
  • Lokale øyer - hvordan transformere lokal virkelighet med hjelp av bærekraft
  • Regionale øyer - hva blir gjort i fylket, med hjelp av indikatorer
  • Øyer uten grenser - hvordan lokal kunnskap kan bli implementert ut i verden

I løpet av disse fire bolkene fikk vi et innblikk i de ulike prosjektene samt innlegg fra viktige faglige bidragsytere til programmet.

Ordfører Kjell Neergaard takket dette pilotkullet for innsatsen samt ønsket de lykke til videre i sine karrierer. Han ønsket høstens kull velkommen og han ser frem til å kunne være en viktig bidragsyter inn mot kommende internshipkandidater.

Samarbeid

Etablering av United Cities Internship program har vært muliggjort ved samarbeid mellom offentlige og private aktører som Møre og Romsdal fylkeskommune, Kristiansund kommune, United Cities, Sparebank1 Nordmøre og NEAS.