Brannstasjon på Goma - oppstart av arbeider

På oppdrag fra Kristiansund kommune skal Veidekke Entreprenør bygge ny brannstasjon på Goma for Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste. Og arbeidet starter nå i mai.

Oppstart og byggeperiode

Opprigging vil starte i mai, mens oppstart av grunnarbeid vil skje i juni/juli. Byggeperioden vil pågå frem til sommeren 2025.

Bildet viser byggetomten som blir avstengt og inngjerdet med port. Tilkomst til Goma IL sine lokaler er inntegnet med gul stiplet strek.

Det vil periodevis være en del transport inn og ut av byggetomten, hvor store biler frakter tung og bred last. Vi vil derfor råde alle til å holde avstand og opptre med aktsomhet samt følge aktuell skilting. 

Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører i kommende periode.

Har du spørsmål, ta kontakt

Ta gjerne kontakt med Veidekke hvis du skulle ha noen spørsmål eller det dukker opp et eller annet behov, så finner vi en løsning sammen.
Kontaktinformasjon til Veidekke Entreprenør AS:

Anleggsleder Kristian Male når du på dette mobiltelefonnummeret 958 88 141