Bypakke Kristiansund ble vedtatt i bystyret 18. april

18. april 2024 vedtok bystyret i Kristiansund faglig grunnlag til Bypakke Kristiansund med 26 stemmer, 19 stemte imot. Bystyret vedtok også å sende flere forslag om kompenserende tiltak for bompengeopplegget, kollektivtrafikk og prioriterings rekkefølgen over til styringsgruppen for Bypakke Kristiansund. 

oversiktsbilde av bystyret i Kristiansund når de stemmer over bypakke kristiansund - Klikk for stort bildeBystyret i Kristiansund kommune var fulltallige når de 18. april 2024 skulle stemme over faglig grunnlag for Bypakke Kristiansund Aleksander Heggdal

Les mer om det faglige grunnlaget her

Neste trinn er at det faglige grunnlaget sendes til Møre og Romsdal fylkeskommune hvor det skal behandles i:

  • Samferdselsutvalget 6. mai 2024
  • Fylkesutvalget 29. mai 2024
  • Fylkestinget 15. juni 2024

Møte, saker og vedtak - Møre og Romsdal fylkeskommune (mrfylke.no)

Etter behandling i fylkestinget venter en KS2 ekstern kvalitetssikring, før utkast til stortingsproposisjon sendes til samferdselsdepartementet. De sender så stortingsproposisjonen for bypakken til Stortinget, som endelig vedtar bypakken. 

Bystyret 18. april 2024 | Kristiansund KommuneTV