CREST – EU prosjekt som Kristiansund kommune er en del av

Kristiansund kommune deltar som case i prosjektet «Climate resilient coastal urban infrastructures through digital twinning».  Og for kort tid siden gjennomførte vi en workshop der temaet var “sterk vind og utfordringer med mobilitet".

CREST

Prosjektet skal hjelpe sårbare bykommuner med å skape mer robuste og motstandsdyktige tilpasninger til klimaendringer ved å utvikle helhetlige visualiseringer av data, også kjent som digitale tvillinger.

De digitale tvillingene i prosjektet skal bli 4D-modeller av byer fra ulike land og skal visualisere ulike klimarelaterte scenario, som flom og ras samt konsekvensene disse kan få. Visualiseringene kan bedre forståielsen av de praktiske konsekvensene i forbindelse med klimaendringene og gi bedre oversikt til innbyggere, industri, næringsliv, politikere og forskere.

CREST-prosjektet hører til EU-programmet JPI Urban Europe og har syv prosjektpartnere fordelt på Norge, Polen og Frankrike. Prosjektperioden er fra april 2022 til april 2025, og med et totalbudsjett på 1 150 079 euro. Vårt budsjett er på 99 000 euro.

Via denne lenken til CREST - hjemmeside, kan du lese mer om prosjektet.

Kilde: mrfylke.no

Workshop i Kristiansund

Dette prosjektet startet i april 2022. Mesteparten av arbeidet som Kristiansund kommune har deltatt på har blitt gjennomført de siste 8 måneder. I høst ble det gjennomført arbeid med en fokusgruppe samt en innbyggerundersøkelse som ga godt grunnlag for videre arbeid i prosjektet. Og nå har det blitt gjennomført 2 nesten helt like workshopper som skal gi ennå mer informasjon om vind og mobilitet lokalt i Kristiansund.

Mål med workshopene

  • Samle et variert utvalg innbyggere med lokal kunnskap for å:  
    • Skape økt forståelse av en utvalgt klimautfordring (vind og mobilitet) 
    • Kartlegge hvordan ulike typer hjelpemidler kan ha betydning for forståelse av utfordringen og samskapingsprosessen

I Kristiansund deltok 20 personer med ulik bakgrunn i 2 ulike workshopper der temaet var det samme, men de 2 ulike gruppene hadde 2 ulike verktøy som de kunne benytte. 

Den ene gruppen fikk benytte helt vanlige kart som lå på bordet, mens den andre gruppen fikk digitale kart med en visualisering av det som kan skje ved sterk vind ved hjelp av den digitale tvillingen.

Gjennomføring

Den praktiske gjennomføringen av workshoppene i Kristiansund var det Maria Victoria Silva, Rosemary Aghedo og Kwadwo Sarpong - alle bærekraftskonsulenter fra Campus Kristiansund Internship Program som sto for. I tillegg deltok Ingrid Gjelsvik fra Møre og Romsdal Fylkeskommune. 

Det er disse tre bærekraftskonsulentene som har gjort mesteparten av arbeidet som Kristiansund kommune sammen med Møre og Romsdal fylkeskommune har levert inn i prosjektet det siste året. De har jobbet frem metoden som er benyttet i denne workshoppen. 

-Utgangspunktet for metoden kom fra forskerne i Polen og Frankrike, men ble tilpasset lokale forhold av oss forklarer Maria Victoria Silva. 

-Det vil vi også anbefale i ennå større grad når andre skal gjennomføre tilsvarende workshop. Tilpassing til lokale forhold er viktig, slik vi ser det, smiler Victoria.

folk bord innendørs - Klikk for stort bildeDeltakerne som skulle benytte digital tvilling i sin workshop.

Foreløpige resultater

-Analysen er ikke grundig gjort ennå, men så langt vi kan se kan det synes som om at visualisering av hva som kan skje dersom bruer stenges av vind for eksempel, gir en bedre forståelse av mulige konsekvenser og hva som kan gjøres for å forebygge slike mulige konsekvenser, forteller Rosemary Aghedo. 

-Dette stemmer også med det forskning sier om hvor mye vi som mennesker evner å ta inn og prosessere dersom vi benytter visuelle virkemidler, avslutter Rosemary.

Forskningsprosjektet har 4 ulike prosjektmål 

  • Mål 1 - Utvikle og implementere et rammeverk for utredning og overvåking av bærekraft og klimarobusthet 
  • Mål 2 - Fremme kapasitetsbygging og samskaping for mer robust urban infrastruktur 
  • Mål 3 - Skape digitale tvillinger (DT), et innovativt verktøy for engasjement og beslutningsstøtte i byutvikling 
  • Mål 4 - Engasjere bredere innbygger-og interessentgrupper, og utvikle et rammeverk for fremtidig anvendelse og replikasjon av prosjektresultatene
tre personer utendørs i bymiljø - Klikk for stort bildeKwadwo Sarpong, Maria Victoria Silva og Rosemary Aghedo - alle bærekraftskonsulenter fra Campus Kristiansund Internship Program. Ingunn Strand