Erfaringsbasert master starter på Campus Kristiansund

NTNU flytter sin erfaringsbaserte master i pedagogikk for lærere til Campus Kristiansund for kullet som starter høsten 2024.

Dette er en av flere artikler fra Kristiansund kommune der vi forteller om noe av det arbeidet som gjøres, skal gjøres og har blitt gjort i forbindelse med at Campus Kristiansund starter opp høsten 2024.

Etableringen av Campus Kristiansund er viktig for hele nordmørsregionen i tillegg til at det er av stor betydning for utviklingen av Kristiansund sentrum.

Erfaringsbasert master i Kristiansund

Kommunalsjef oppvekst Olaug Haugen ser frem til at det etableres flere utdanningsmuligheter i Kristiansund, nå når Campus Kristiansund åpner høsten 2024. I denne artikkelen vil vi omtale den erfaringsbaserte masteren som NTNU skal gjennomføre ved Campus Kristiansund.

Det hele startet med en kartlegging

Leder for Oppvekstnettverk Nordmøre Astrid Mogstad Høivik forteller at det finnes desentraliserte kompetanseordninger gjennom Statsforvalteren. som regionen har benyttet seg av. Kompetanseløftet skal bidra til å øke kompetansen i barnehagen, skolen, PPT og på tvers av ulike tjenester for barn og unge. Med dette i bunn fikk vi kartlagt hva som var det reelle behovet hos barnehagene, PPT og i skolene her hos oss på Nordmøre.

Kartleggingen fortalte oss at det var mange som ønsket seg videreutdanning innenfor spesialpedagogikk og sosialpedagogikk. Vi har siden 2012 og 2010 hatt et partnerskap både med Dronning Mauds Minne Høgskole samt at NTNU nå gjennomfører en erfaringsbasert master fra høsten 2024.

Tiltak

-Vi har nå iverksatt ulike tiltak for å øke kompetansen på oss som jobber med barn og unge i vår region. Og det er her den erfaringsbaserte masteren kommer inn. NTNU har et ordinært studium som heter Pedagogikk for lærere og har nå bestemt at det programmet som starter høsten 2024 skal starte ved Campus Kristiansund og inntaket skal være forbeholdt pedagogisk personell som jobber i vår region, forteller Høivik.

-Det har vært rift om plassene, og vi har fordelt plasser på kommunenivå. Dessverre fikk ikke alle som hadde lyst mulighet til å delta, forklarer Høivik.

Du kan lese mer om studiet via denne linken til NTNUs hjemmesider.