Flertall i fylkestinget for bypakke Kristiansund

Med 33 mot 14 stemmer vedtok fylkestinget måndag ei bypakke for Kristiansund.

Menneske i ein stor møtesal - Klikk for stort bildeFylkestinget i Ålesund 10. juni 2024. Per-Kristian Bratteng

Bypakke Kristiansund skal bidra til koordinert by- og transportutvikling i eit miljøvenleg, trafikksikkert og påliteleg transportsystem.

Bypakke Kristiansund er eit tre-parts samarbeid som består av Statens vegvesen, Kristiansund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Ein føresetnad for realisering av bypakken er at prosjektet blir vedtatt med likelydande vedtak i kommunen og fylkeskommunen. Bystyret i Kristiansund har 18. april i år vedtatt bypakken.

Finansieringa av Bypakke Kristiansund er basert på innkreving av bompengar, fylkeskommunale midlar og statlege tilskot.

 

Pressemelding fra Møre og Romsdal Fylkeskommune