Forsinkelse med fakturering og vederlag av helse- og omsorgstjenester

Kristiansund kommune har skiftet system, og i den forbindelse er det utfordringer rundt fakturering, vederlagsberegning og vederlagstrekk i Helse og omsorg. 

Grunnlaget for faktura, vederlagsberegning og vederlagstrekk må hentes fra to ulike system i en periode og det kan forekomme feil, samt at perioden det blir fakturert for, blir noe lenger enn vanlig. På grunn av dette vil beløpet kunne fremstå større enn vanlig. Fakturaen gjelder både mars og april. 

Dette gjelder:

  • matombringing
  • trygghetsalarm
  • praktisk bistand 
  • dagtilbud 
  • egenandel langtidsplass
  • egenandel korttidsplass

Faktura skulle normalt ha kommet tidligere, men på grunn av noen utfordringer rundt bytte av system har vi ikke fått sendt ut denne enda. 

Vi sender ut fakturaene i løpet av mai, med forfall 20.juni 2024.

  • Hvis du har avtalegiro, bli beløpet du skal betale, automatisk trukket den 20.juni.
  • Husk å sjekk maksbeløp på avtalegiroavtalen. 

 

Har du problemer med å betale regningene dine? 
Ta kontakt med innfordring@kristiansund.kommune.no
Ring Servicetorget på telefonnummer 71 57 40 00

Vi beklager så mye at dette har skjedd.