Jobbsjansen lykkes

Strålende resultater for Jobbsjansen i 2023 samt økt tilskudd for 2024

Etter måneder med dedikert arbeid og målrettet innsats, har alle deltakere av Jobbsjansen-programmet i 2023 nådd milepæler i sine karrierer, og deres suksesshistorier vitner om både personlig vekst og samfunnsmessig integrering.

Jobbsjansen for innvandrerkvinner i Kristiansund og Averøy 

Dette er et prosjekt i regi av Kristiansund kommune, organisert ved Kristiansund voksenopplæring. Hovedmålet for prosjektet er å øke sysselsettingen blant hjemmeværende innvandrerkvinner som står langt fra arbeidsmarkedet, og som har behov for grunnleggende kvalifisering. Dette skal gjøres gjennom individuelt tilpassede programmer som skal gi styrkende kvalifikasjoner som på sikt kan føre til økonomisk selvhjulpenhet.


Strålende resultater

Prosjektet Jobbsjansen, som drives i regi av Kristiansund voksenopplæring, oppnådde strålende resultater i 2023. Prosjektet har fra Intergrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) har et resultatkrav på 70 % formidling til arbeid eller utdanning. I Kristiansund og Averøy ble resultatet for 2023 100 % formidling etter endt prosjektdeltakelse.  Årsaken til suksessen er helhetlig og tilpasset opplæring, med fantastisk hjelp av gode samarbeidspartnere. 

Økt tilskudd for inneværende år

Siden oppstarten i 2012 har prosjektet ved Kristiansund voksenopplæring hatt gode resultater, og har levert over resultatkravene fra IMDI hvert år. For 2024 har prosjektet fått økt tilskudd, og kan nå øke antall deltakere fra 18 til 28. Vi starter en rekrutteringsprosess i disse dager og skal starte opp med 10 ekstra deltakere fra juli. 

mann dame portrett - Klikk for stort bildeRektor Richard Wiik og prosjektleder for Jobbsjansen Silje Kruse, begge ved Voksenopplæringen i Kristiansund er utrolig fornøyd med resultater og økte bevilgninger for inneværende år. Ingunn Strand

-Et godt samarbeid med arbeidsgivere er avgjørende. Bedriftenes behov må kartlegges og vi skreddersyr opplæring for å tilpasse kandidatens og arbeidsgivers behov. Det er også stort fokus på formell kompetanse og utdanning, og noen deltakere ender i et kombinasjonsløp med jobb og videregående opplæring for voksne.  Ekstern praksis er svært viktig for deltakerne. Her lærer de arbeidsrettet norsk, får et yrkesrettet nettverk og lærer arbeidslivets skrevne og uskrevne regler. Per i dag har vi deltakere utplassert ved både kommunale og private praksisplasser, sier Kruse.

Rektor Richard Wiik ved voksenopplæringen er begeistret over de gode resultatene. 

- Det at prosjektet er forvaltet av Kristiansund voksenopplæring, har gitt oss en god rekrutterings- og utprøvingssarena for kvalifiseringsmodeller. Samfunnsnytten er stor, da dette er en gruppe som ofte faller utenfor, og ikke har rettigheter andre steder, sier Wiik. 

Nytt år med økte rammer

Prosjektleder for Jobbsjansen Silje Kruse er allerede godt i gang med et nytt og spennende år. - Vi har svært motiverte kandidater, og da er mye på plass allerede. Nøkkelen til suksess er grundig kartlegging, fokus på kvalifisering, helhetlig tilnærming, tett oppfølging og samarbeid med andre aktører. Vi må matche kandidatenes interesser og evner opp mot det lokale arbeidsmarkedet i tillegg til å gi de tilstrekkelig kunnskap om samfunnet vi lever i, for å skape en varig tilknytning til arbeidslivet, sier Kruse.

Suksesskriterium nummer 1 er språk

Marina Savkov og Marta Lis har begge gjennomført sin deltakelse i Jobbsjansen-programmet med glans. Og Marilou Bøthun er midt i programmet. Marilou og Marina ser begge på muligheter for mer utdanning innenfor helsefag og de gleder seg til å ha en fast relevant jobb i fremtiden.

Marta avsluttet sin deltakelse i programmet for ett år siden og har nylig begynt en ny rolle som rådgiver hos Politiets fellestjenester. Hennes første jobb i Norge var som konsulent hos Kristiansund Voksenopplæring, rett etter endt deltakelse i Jobbsjansen. Marta har en master i økonomi fra Polen og var helt bestemt på at hun skulle ut i relevant arbeid her i Norge.   

-Jeg kom til Norge i forbindelse med familiegjenforening i 2020. Min sønn ble født i april 2021 og jeg startet norskkurs i august 2021. 

-Jeg startet på Jobbsjansen i januar 2022. Jeg har kommet dit jeg er takket være dyktige, engasjerte lærere her ved Jobbsjansen og Voksenopplæringen. Den innsatsen de legger ned er uvurderlig, de spør hva vi ønsker, de legger til rette og jobber for at vi som er med i Jobbsjansen skal lykkes med det vi som enkeltpersoner har som mål.

-For å lykkes med å skaffe seg jobb i Norge, MÅ du kunne språket godt og det er viktig å forstå samfunnet. Dette har vi fått veldig god hjelp til her ved Voksenopplæringen, avslutter en veldig fornøyd Marta.

Deres historie er en inspirasjon for andre deltakere. Og nå med økte bevilgninger vil ennå flere få muligheten til å komme ut i utdanning eller i fast relevant arbeid.
 

portett dame - Klikk for stort bildeMarat Lis som nå har fast jobb hos Politiets fellestjenester skryter hemningsløst av muligheten Jobbsjansen gir og den enorme innsatsen for alle som jobber ved Jobbsjansen og Kristiansund Voksenopplæring legger ned. Ingunn Strand