Kontraktsinngåelse for bygging av skole på Goma

I dag signerte kommunedirektør Arne Ingebrigtsen, på vegne av Kristiansund kommune, og daglig leder, Eskild Rødsand, på vegne av Betonmast Røsand AS, avtalen om å bygge den nye skolen på Goma.

folk dame mann innedørs - Klikk for stort bildeI dag ble kontrakten signert for bygging av ny skole på Goma. Det er Betonmast Røsand som skal bygge på vegne av Kristiansund kommune. Fra venstre ser du prosjektleder Trine Daae Gorseth, kommunedirektør Arne Ingebrigtsen, daglig leder Eskild Røsand og ordfører Kjell Neergaard. Ingunn Strand

Signert avtale på bestilling fra Bystyret

Ordfører Kjell Neergaard er veldig fornøyd med at avtalen om bygging av skolen ble signert og Bystyrets bestilling om ny skole på Goma er nok et skritt nærmere realisering. – Vi får en ny fantastisk skole, en skole for fremtiden som legger til rette for fantastisk læringsmiljø og arbeidsmiljø, smiler en engasjert og fornøyd ordfører. Og fortsetter at avtalen er innenfor budsjettrammen og 22 millioner lavere enn det andre tilbudet.

Daglig leder Eskild Røsand i Betonmast Røsand sier; - dette er viktig for oss, vi lever av dette. Dette er en kontrakt som varer ei god stund og som forhåpentligvis vil gi oss inntjening.

-Jeg er glad for at Bystyret tar ansattes arbeidsmiljø på alvor. Samtidig er ny skolestruktur utløsende for å takle demografiutfordringene fremover, sier kommunedirektør Arne Ingebrigtsen.

Moderne skole for fremtiden

Prosjektleder Trine Daae Gorseth vil trekke frem at dette er en moderne skole som er tilpasset fremtidens behov. Den nye skolen skal legge til rette for en pedagogikk som er mer variert og på elevens premisser for god læring. Hun forteller også at skolen bygges som passivhus, veggene skal bygges tykkere enn det som minstestandarden av i dag setter som krav, det skal etableres en brønnpark, og som gjør at det skal hentes varme fra grunnen til oppvarming, for å nevne noe.

Prøvemøblering

De første møblene er allerede på plass på Dalabrekka. De skal nå prøves ut i paviljongen der noen av elevene har sine læringsområder/klasserom. Dette blir er utmerket måte å sjekke ut hvilke møbler som passer for oss i vårt miljø, forteller Gorseth.

Fokus på gjenbruk

Røsand forteller at de har et stort fokus på miljø og noe av dagens bygg og utomhusinstallasjoner vil bli gjenbrukt. Betong skal blant annet brukes som fyllmasse og armeringsjern skal renses og resirkuleres.

Bestillingen fra Bystyret er

Bestillingen fra bystyret er på en barneskole for 400 elever som skal stå klar på Røsslyngveien til skolestart høsten 2025. I mandatet står det at det skal tas «sikte på innflytting/oppstart senest fra høsten 2025»

Stram tidsplan – parallelle løp

Det har helt fra start vært en stram tidsplan. For å kunne nå tidsplanen så har reguleringsprosessen gått parallelt med brukermedvirkningsprosessen, utarbeidelse av rom- og funksjonsprogram, konseptfase, plantegninger, forprosjekt og anbudskonkurranse.

Uregulert

Skoletomten var uregulert. Adkomsten med grensesnitt mot planlagt rundkjøring i bypakken/RV70 har vært en viktig del av reguleringsarbeidet. Det så lenge ut til at vi fikk stadfestet endelig reguleringsplan i Bystyret 15. juni i tråd med fremdriftsplanen.

Høring og innsigelser

Da planen var ute på første gangs høring, kom det innsigelser fra Statens Vegvesen, Statsforvalteren og Møre og Romsdal Fylke. For å svare ut disse innsigelsene måtte det legges inn tiltak i planen som innebar at reguleringsområdet måtte utvides, med den konsekvens at det måtte ut på en ny høringsrunde.

Vedtak reguleringsplan og oppstartskolestart ny skole

Reguleringsplanen ble vedtatt 31.august 2023 og 1.september ble kontrakten signert med Betonmast Røsand om bygging av skoleanlegget. Tilbudt byggetid, det nødvendige antall byggeuker oppgitt i entreprenørens tilbud, og kontraktssignering 1. september 2023, gir en kontraktsfestet ferdigdato som innebærer skolestart etter høstferien 2025.

Vurderer om forsering skal skje

-Vi er inne i en vurderingsprosess hvorvidt vi skal forsøke å få innarbeidet en forsering av fremdriftsplanen som muliggjør skolestart i august 2025, slik som bestilt fra bystyret, forklarer prosjektleder Gorseth.

-En avgjørelse om forsering vil bli behandlet i styringsgruppen for skoleutbyggingen i løpet av kort tid. Kontraktsmessig vil dette være en endring som har en priskonsekvens.

Vinner av anbudskonkurranse

-Etter å ha jobbet med skoleprosjektet i nærmere 1,5 år, er det en utrolig flott milepel å nå kunne skrive kontrakt med Betonmast Røsand som nå skal bygge skolen. Anbudet fra Betonmast lå ca. 22 millioner under det nest laveste anbudet. Kristiansund kommune godt fornøyd med at prosjektkostnaden på nåværende tidspunkt er innenfor budsjettrammen., sier prosjektleder Trine Daae Gorseth.

Betonmast Røsand kan skilte med å nylig ha ferdigstilt en barneskole på Kårvåg i vår nabokommune Averøy kommune. Det er betryggende at entreprenøren, som nå er valgt, har erfaring med tilsvarende bygg.

folk menn håndtrykk innendørs - Klikk for stort bildeSignering av byggekontrakter er alltid positivt. Daglig leder i Betonmast Røsand, Eskild Røsand og ordfører i Kristiansundkommune, Kjell Neergaard bekrefter her inngåelsen med et solid håndtrykk. Ingunn Strand