Landsbyprosjektet på Rensvik

Rensvik skole og FAU ønsker å møte samfunnsutfordringene på en god måte. 

Overordnede mål med Landsbyprosjektet er å bidra til en bedre skole, en bedre fritid og en bedre digital hverdag for alle barn og unge som vokser opp på Rensvik. 

Bakgrunn for prosjektet

-Bakgrunn for prosjektet er innspill fra foreldrene og personalet ved skolen som samsvarer med aktuelle tema i media og nyhetsbildet. Vi har kanskje ikke mandat til å endre hele samfunnet, men vi har klokketro på at vi kan utgjøre en forskjell i vår skolekrets på Rensvik. Vår skolekrets  skal bli en attraktiv skolekrets med gode oppvekstvilkår, og vi har som mål å bidra til å øke tilflytning, forteller en engasjert rektor ved Rensvik skole Marit Risan.

Mål

-Vårt overordnede mål er å bidra til en bedre skole, en bedre fritid og en bedre digital hverdag for alle barn og unge som vokser opp på Rensvik. Gjennom et samarbeid mellom skole, foresatte og ikke minst elevene selv, skal vi utarbeide tiltak og delmål for å gjøre vår landsby på Rensvik bedre. Vi er opptatt av å utjevne sosiale forskjeller og inkludere alle, det er derfor viktig at alle tiltak, foredrag, kurs og aktiviteter skal være helt gratis for elevene og foresatte. 

portrett gutt - Klikk for stort bilde-Det var Elevrådet som startet etter skole lek. Det ble startet for å få flere elever til skolen vår. Vi vil at flere skal flytte til Rensvik og Rensvik skole. Tilbud på kvelden vil medføre at flere vil bo her og gå på denne skolen. Vi tegner, spiller spill, lager teater, bruker musikk, teaterleker og vi har Karaoke. Flere kan nå gå på en aktivitet og så slipper de å gå på data hele tiden. Dette er verdens beste fritidsaktivitet. Og vi gjør det for at Rensvik skal bli Kristiansunds beste skole, forteller en engasjert Emilian i 4 a ved Rensvik skole. Ingunn Strand

Arbeid gjennomført

I etterkant av et felles foreldremøte og FAU-møte ble det satt ned en styringsgruppe som består av rektor, vernepleier og en lærer fra skolen, samt fire foreldrerepresentanter inkludert leder og nestleder i FAU. Det er utarbeidet en informasjonsplan for å sikre informasjonsflyt og forankring for alle involverte. Det er også utarbeidet et årshjul for å sikre kontinuiteten i prosjektet på alle nivå. 

Etter skole lek

Prosjektet er i gang og første aktivitet startet opp i januar 2024. ESL står for «etter skolelek» og er et av flere innspill fra elevrådet. De ønsker å kunne samles på skolen på ettermiddagene for å være sammen på tvers av klassetrinn. Vi starter i første omgang å åpne gymsalen og et aktivitetsrom til ballspill og ulike aktiviteter som passer for alle. 

-De første kveldene møtte 30 barn opp, de to siste ukene har vi vært opp i 50 barn, smiler en fornøyd rektor.

Vennskap

Styringsgruppa ser at dette kan bidra til å styrke læringsmiljøet og trivselen til både elever og foresatte i landsbyen. Flere av barna deltar ikke på annen organisert fritidsaktivitet av ulike grunner. Det skapes nye vennskap på tvers av alle skoletrinn. Det samme gjelder foresatte som blir bedre kjent med egne og andres barn i en ny situasjon. 

gutt dame spill - Klikk for stort bildeLinn Nikolaisen, mor og medlem i styringsgruppen forteller at det kan være krevende å være forelder og dette er noe vi ønsker å bidra til at kan bli lettere for den enkelte. – Det er nydelig å se at barna er sammen, på tvers av klasser og trinn, og at dette er noe de unge ønsker selv uten alt for mye organisering av aktivitetene. Jeg er spent på hvor dette prosjektet vil ende, det et utrolig mange gode og spennende ideer. Her vil det bli turnusordning for foreldrene og vi ser på om vi skal lage noe sosialt for foreldrene også. Leon Nikolaisen synes det er gøy å være med på etter skole lek. Ingunn Strand

-Som rektor, lærer og mamma brenner jeg sterkt for dette prosjektet. Det er veldig kjekt og nyttig å bli bedre kjent med elevene på skolen på en annen måte enn i skolehverdagen. Jeg vil også sende en takk til de som har gitt vekk brettspill og hobbyartikler, og de andre ansatte fra skolen som stiller opp på dugnad for å etablere dette tilbudet. Nå leter vi etter aktører som ønsker å komme å bidra, både økonomisk samt komme for å presentere en ny aktivitet. Med litt støtte kan vi tilby kveldsmat/frokost på skolen noen dager, bakekvelder, kulturkvelder og andre aktiviteter, forteller Marit avslutningsvis.

folk barn politi dame - Klikk for stort bildeFrie aktiviteter er noe både rektor og politiet ser på som gode tiltak for et bedre landsbyliv. Ingunn Strand