Liten oppdatering på fastlegesituasjonen i Kristiansund

Portrett av Siv Iren Stormo Andersson - Klikk for stort bildeKommunalsjef Siv Iren Stormo Andersson kommer med en kort oppdatering på status fastleger i Kristiansund. Ingunn Strand  

  • Vi har signert en ny fastlege på Bryggen medisinske senter som begynner 01.09.22. Vi har gitt tilbud til to andre som kan begynne våren 2023, men disse har ikke svart enda. 
  • Det er gjort avtale med en vikar i en av de ledige hjemlene på Bryggen som gjelder til over nyttår. 
  • På Sentrum har vi dialog med to leger om vikariat  fra september/oktober, men disse avtalene er heller ikke helt i boks enda. Vi er også i samtaler med en tredje lege der om mulig oppstart våren 2023. 

Det vil si at vi fremdeles trenger flere søkere. Slik vi ser i nasjonale medier er fastlegesituasjonen svært krevende. Dette føyer seg inn i rekken av rekrutteringsutfordringer helsevesenet står over for. Jeg er redd det er grunnleggende strukturer som må endres for at dette skal lykkes på en bærekraftig måte. Dagens situasjon er uholdbar for legene, skaper utrygghet hos innbyggerne og er nærmest uhåndterbar for kommunene. Regnestykket går ikke opp, uansett hvor mange som peker på kommunens sørge for ansvar, Sier kommunalsjef helse og omsorg Siv Iren Stormo Andersson

Vi i Kristiansund har i løpet av våren/ forsommeren kjøpt 6 fastlegehjemler og vi skal legge frem en rekruttere /beholde plan tidlig denne høsten. Svært mye dreier seg om tiltak som har med økonomi å gjøre, avslutter kommunalsjefen.