Mobilitet i Kristiansund

Det vil bli store endringer i hvordan vi kommer oss fra A til B i byen fremover. Vi har ulike statlige føringer samt at det bygges to store bygg i sentrum av byen som vil bidra til endringer i forflytningsmåter.

I Kristiansund kommune har vi flere medarbeidere som benytter miljøvennlig måte å komme seg til og fra arbeid på.

Tove går til og fra jobb hele året

Korte fakta:

  • Tove Johannessen, 59 år 
  • Skolefaglig rådgiver i Kristiansund kommune med arbeidssted på Rådhuset.

-Da jeg starta i jobben i 2013 fikk jeg tildelt et kontor med fin utsikt over havna, men ingen parkeringsplass. For meg var dette uproblematisk da jeg allerede hadde innarbeidet rutine på å gå til jobb. 
-Jeg er så heldig å bo omtrent 30 minutter rask gange fra arbeidsplassen min. Det er supert å starte dagen med aktivitet, og gåturen gjennom Milnbrygga, Freiveien, Mellemverftet og langs kaia er stort sett en fornøyelse både vår, sommer, høst og vinter. 

-Når det er stupmørkt, holke-is eller det regner vannrett kan jeg velge Sundbåten til jobb. En genial løsning!
- Motivasjonen for å gå til jobb er blant annet at det er en effektiv måte å få aktivitet i hverdagen.  Jeg er opptatt av å holde meg i form, og å starte dagen med en rask gå-tur gir meg go`følelsen. For meg personlig er «dørstokkmila» høyere for å komme meg ut på kveldstid, så jeg vet med sikkerhet at jeg er mer aktiv enn jeg ville vært om jeg kjørte til og fra jobb hver dag.  
-En håndfull dager i løpet av et arbeidsår må jeg benytte bil til jobb, og den transportetappen tar nesten like lang tid som å gå (litt kø, lete etter parkeringsplass).

Med Sundbåten kommer jeg køfritt til eller fra jobb. Det samme når jeg benytter apostlenes hester, forteller en energisk Tove.

Samarbeidserklæring for bærekraftig transport og mobilitet 

I forbindelse med etableringen av Campus Kristiansund er vi en gruppe samfunnsaktører i vår region som ser det økende behovet for å takle utfordringene som dagens mobilitets- og transportløsninger står overfor. 

Disse aktørene er: Campus Kristiansund, FRAM, NEAS AS, Kristiansund kommune, Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF, Høgskolen i Molde. 

Vi erkjenner at vår nåværende tilnærming ikke er bærekraftig nok og har konsekvenser for vårt miljø, økonomi og samfunn. Derfor forplikter vi oss til å jobbe sammen mot en felles visjon om bærekraftig mobilitet som prioriterer økonomisk, økologisk og sosial bærekraft. Vi tror at ved å samarbeide og forstå hverandres behov, kan vi sammen skape mobilitets- og transportløsninger som betjener alle i vår region, nå og i fremtiden. Vi vil, ut fra hver vår rolle og med hver vår kompetanse, samarbeide om å nå dette målet. 

For å oppnå dette, er vi enige om følgende prinsipper: 

1. Oppmuntre og legge til rette for atferdsendring for bærekraftige transportvalg gjennom informasjon og insentiver, samt gjennomføre jevnlige undersøkelser av reisevaner for å forstå menneskers behov og preferanser og justere vår tilnærming deretter. 

2. Stimulere til bruk av kollektive og myke transportalternativer, som gange, sykkel, offentlig transport, fremfor individuell bilbruk. 

3. Støtte opp om infrastruktur, ordninger og tiltak, som bidrar til bærekraftig mobilitet og sikrer trygg og effektiv reise for alle. 

4. Samarbeide med relevante mobilitetsaktører og inkludere dem i et sømløst og effektivt transportsystem som tar hensyn til reisendes behov.